IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Sas, Marc
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
 • Functie: Directeur
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-270 92 77
  E-mail:
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer
 • Functie: Senior adviseur integraal waterbeheer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-270 00 36
  E-mail:
 
 • Climate Resilient Coast, meer
 • Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Haalbaarheidsstudie Nutriënten- en Sedimententransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR), meer
 • Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding. Hydraulische en Morfologische studie, meer
 • Milieu effect rapport offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, meer
 • Mobiele metingen Zeebrugge : verwerken van de turbiditeits- en snelheidsmetingen : bepalen van fluxen om netto sedimentatie in de haven te bepalen bij spring- en doodtij, meer
 • Monitoring changes to bathymetry and sediment transport caused by port development, meer
 • Opstellen van alle randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het Ijzerbekken, meer
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, meer
A1 publicaties (8) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (26) [show]
Thesis [show]
Abstracts (2) [show]
Rapporten (20) [show]
Overige publicaties (12) [show]