IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Stienen, Eric
ORCID
Taxonomische termen: Mammalia [WoRMS]; Aves [WoRMS]
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Thematic editor
Eric Stienen – Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim zeevogels op zee, meer
 • Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij (IDEV)-uitbreiding met expertconsortium - Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat (WAKO), meer
 • Literatuurstudie relatie plaatmorfologie en steltlopers, meer
 • Monitoren natuurwaarden in de voor- en achterhaven van Zeebrugge, meer
 • Monitoring Vlaamse stranden, meer
 • Monitoring Zeebrugge, meer
 • Strandingen van zeevogels langs de Vlaamse kust, meer
 • Studie van de vogelpopulaties op de Wenduinebank, meer
 • Studieproject monitoring strand- en zeevogels in Vlaamse natuurreservaten, meer
 • Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (BWZee), meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Verspreiding en dichtheid van mariene avifauna aan windpark Breeveertien, meer
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, meer
 • LBBG_ADULT - Lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) breeding in Belgium, meer
 • Crgulls: Observaties van gekleurringde meeuwen vanaf 1999 tot 2010, meer
 • European Seabirds At Sea (ESAS), meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: biometrie van kuikens, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: eigrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiestructuur, meer
 • Evolution of populations of coastal breeders in the Delta Area (Zeeland): Egg size, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland) : Breeding Success, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland): Biometry of chicks, meer
 • HG_OOSTENDE - Herring gulls (Larus argentatus, Laridae) breeding at the southern North Sea coast (Belgium), meer
 • LBBG_JUVENILE - Juvenile lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) hatched in Zeebrugge (Belgium), meer
 • LBBG_ZEEBRUGGE - Lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) breeding at the southern North Sea coast (Belgium and the Netherlands), meer
 • Linken van het pelagische voedelweb en de toppredatoren: observaties - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: bemonsteren van vogels en prooivissen - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: historische observaties - Westbanks, meer
 • Maaganalyse van kadavers zeevogels aan de Belgische Kust, meer
 • MEDGULL_ANTWERPEN - Mediterranean gulls (Ichthyaetus melanocephalus, Laridae) breeding near Antwerp (Belgium), meer
 • Monitoring van de natuurwaarden in de voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Onderzoek naar stookolieslachtoffers, meer
 • Onderzoek van vogels in Zeebrugge, meer
 • Tellingen van zee-eenden vanuit de lucht aan de Belgische kust en het BCP, meer
 • Verspreiding van overwinterende meeuwen, meer
 • Verspreiding van zeevogels op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Voedingsecologie adulte Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen (jongen) in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
 • Wereldwijde observaties van meeuwen afkomstig van Zeebrugge, meer
A1 publicaties (62) [show]
Peer reviewed publicaties (24) [show]
Boeken (6) [show]
Boekhoofdstukken (83) [show]
Abstracts (34) [show]
Rapporten (101) [show]
Overige publicaties (38) [show]
Thesis (co-)promotor (10) [show]