Biodiversiteit

Biodiversiteit

BIODIVERSITEIT

Eén van de thema’s waar VLIZ zich op focust, is (mariene) biodiversiteit, al dan niet in wisselwerking met de oceaan en het klimaat. VLIZ-wetenschappers onderzoeken hoofdzakelijk biodiversiteit in de waterkolom en op harde substraten in het Belgische deel van de Noordzee.

Mariene biodiversiteit omvat de rijkdom aan leven in zeeën en de oceaan, van zeezoogdieren en vissen tot algen en microscopisch kleine organismen. Deze diversiteit aan leven is cruciaal voor het functioneren van mariene ecosystemen en biogeochemische cycli van ondermeer koolstof, stikstof en zuurstof.

Verschillende soorten vervullen diverse rollen binnen een ecosysteem, en meer soortenrijke ecosystemen hebben algemeen gezien een hogere productie, consumptie en biogeochemische fluxen en zijn beter bestand tegen verstoringen. Mariene systemen en hun biodiversiteit voorzien ons van een reeks waardevolle ecosysteemdiensten, waaronder voedselvoorziening, opslaan van warmte en CO2, productie van zuurstof, maar ook recreatie en toerisme.

Het leven in onze oceanen lijdt onder een toenemende druk van menselijke invloeden, waaronder overexploitatie, industrie en vervuiling, eutrofiëring, habitatdestructie, klimaatsopwarming en introductie van niet-inheemse soorten. Deze combinatie van factoren leidt globaal tot een afname in mariene biodiversiteit, wat leidt tot een vermindering in het functioneren van mariene ecosystemen en de waardevolle diensten die ze voorzien. Soortenrijkdom is daarom een belangrijke indicator voor ecosysteem gezondheid. Op basis van lange-termijn plankton biodiversiteitsreeksen opgebouwd binnen het VLIZ, kan de algemene toestand en gezondheid van het Belgisch deel van de Noordzee opgevolgd en geëvalueerd worden.

Meer projecten

- EMO BON vergroot de Europese bijdrage wat betreft genomische observaties, vult de gaten in biologische observatie op en biedt inzicht in de genetische samenstelling van de mariene biodiversiteit.

- MARBEFES bestudeert het verband tussen biodiversiteit en het functioneren van kust- en mariene ecosystemen en de daaruit voortvloeiende ecosysteemdiensten.

- MARCO-BOLO structureert de Europese observatiecapaciteit voor kust- en mariene biodiversiteit en versterkt en koppelt deze aan de wereldwijde inspanningen om de gezondheid van de oceanen te begrijpen en te herstellen.

Nieuws

Testerep magazine Biodiversiteit

Grote Schelpenteldag 2024 zoomt in op exoten

15/02/2024 - 12:11
Hetty Helsmoortel, notoir wetenschapswatcher en meter van de Grote Schelpenteldag 2024, roept op om massaal deel te nemen aan deze zevende editie op zaterdag 23 maart. We leggen dit jaar de onderzoeksfocus op exoten, schelpen die met de hulp van de mens vanuit verre oorden op onze stranden belanden.