Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-opzet en duiding

Duiding rond de werking en doelstellingen van het
VLIZ Alien Species Consortium, de gehanteerde
criteria inzake de opmaak van de soortenlijst en de
geografische afbakening van het initiatief.

 

 Meer info 

 

 

Niet-inheemse soorten

Overzicht van de gevestigde niet-inheemse soorten
in het Belgisch deel van de Noordzee en het Schelde-
Estuarium. Selecties kunnen worden gemaakt per
soortengroep, introductiewijze en oorsprongsgebied.

 

Beleid en wetgeving

Overzicht van het nationaal, Europees en
internationaal wetgevend en beleidskader met
betrekking tot mariene uitheemse soorten.

 

Overzicht