Wetenschappelijke Commissie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Wetenschappelijke Commissie

De Wetenschappelijke Commissie ondersteunt de Raad van Bestuur in het formuleren van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en verzorgt de uitstraling van het VLIZ. Ze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines uit alle Vlaamse onderzoeksinstellingen, versterkt met buitenlandse experten.

De Wetenschappelijke Commissie kreeg sinds oktober 2010 een nieuwe structuur bestaande uit drie met elkaar verbonden en elkaar versterkende onderdelen:

Wetenschappelijke Kerngroep

  • een compacte stuurgroep samengesteld uit 16 effectieve en 16 vervangende leden
  • komt vier keer per jaar samen
  • levert kwalitatief en wetenschappelijk gefundeerd advies
  • rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur

lees meer

 

Klankbordgroep

  • staat open voor een brede groep van mariene wetenschappers
  • wordt jaarlijks samengeroepen in Oostende voor een plenaire vergadering
  • bespreekt belangrijke nieuwe en geplande activiteiten

lees meer

 

Expertengroepen

  • thematische werkgroepen
  • worden samengesteld uit de meest relevante experten uit België en het buitenland
  • worden voor een beperkte of langere tijdspanne opgericht

lees meer

 

De taken en werking van de verschillende onderdelen van de Wetenschappelijke Commissie kunnen worden teruggevonden in het VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur en in de nota Hervorming Wetenschappelijke Commissie VLIZ (d.d. 28.04.2010 en 23.06.2010).