Wetenschappelijke Commissie

De Wetenschappelijke Commissie ondersteunt het Bestuur in het formuleren van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en verzorgt de uitstraling van het VLIZ. Ze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines uit alle Vlaamse onderzoeksinstellingen, versterkt met buitenlandse experten. 

Leden van de Wetenschappelijke Commissie

Universiteit Gent

 • Effectieve leden: Jana Asselman, Marleen De Troch
 • Plaatsvervangers: Griet Neukermans, Peter Troch

Universiteit Antwerpen

 • Effectieve leden: Gudrun De Boeck, Filip Meysman
 • Plaatsvervangers: Ronny Blust, Stijn Temmerman

Vrije Universiteit Brussel

 • Effectieve leden: Margaret Chen, Marc Kochzius
 • Plaatsvervangers: Tom Van Der Stocken, Karolien Van Puyvelde

Katholieke Universiteit Leuven

 • Effectieve leden: Jaak Monbaliu, Pieter Rauwoens
 • Plaatsvervangers: Gert Jan Weltje, Erik Toorman

Universiteit Hasselt

 • Effectief lid: Tom Artois
 • Plaatsvervanger: Natalie Beenaerts

Instituut voor Landbouw, Voeding & Visserij Onderzoek

 • Effectief lid: Hans Polet
 • Plaatsvervanger: Kris Hostens

Instituut voor Natuur & Bosbouw Onderzoek

 • Effectief lid: Hilde Eggermont
 • Plaatsvervanger: Eric Stienen

Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek

 • Effectief lid: Bart Deronde
 • Plaatsvervanger: Inge Genné

Vlaamse Milieumaatschappij

 • Effectief lid: Didier D'hont

Waterbouwkundig Laboratorium

 • Effectief lid: Karim Bellafkih
 • Plaatsvervanger: Toon Verwaest

Onroerend Erfgoed

 • Effectief lid: Marnix Pieters
 • Plaatsvervanger: Tom Lenaerts

Deze commissie bestaat uit drie met elkaar verbonden en elkaar versterkende onderdelen

 1. De Wetenschappelijke Kerngroep is een compacte stuurgroep die kwalitatief en wetenschappelijk gefundeerd advies verleent aan het Bestuur.
 2. De Klankbordgroep wordt jaarlijks samengeroepen voor een plenaire vergadering. Die staat open voor een brede groep van mariene wetenschappers en laat toe om belangrijke nieuwe en geplande activiteiten te bespreken.
 3. Expertengroepen zijn thematische werkgroepen die worden samengesteld uit de meest relevante experten uit België en het buitenland. Ze worden opgericht voor een beperkte of langere tijdspanne. 

 

Bijlagen Wetenschappelijke Kerngroep

Vrijdag 1 december 2023

 

Vrijdag 6 oktober 2023

 

Vrijdag 2 juni 2023

 

Vrijdag 17 maart 2023

 

Vrijdag 2 december 2022

 

Vrijdag 7 oktober 2022

 

Vrijdag 10 juni 2022

 

Donderdag 17 maart 2022

 

Vrijdag 10 december 2021

 

Donderdag 14 oktober 2021

 

Vrijdag 18 juni 2021

 

Vrijdag 12 maart 2021

 

Bijlagen Klankbordgroep

Vrijdag 1 december 2023

 • Verslag
 • Informatieve bijlagen
 • Presentatie: Nieuwe ontwikkelingen VLIZ
  • Jan Mees, algemeen directeur VLIZ
 • Presentatie: VLIZ onderzoeksagenda 2024 (Engels)
  • Peter Landschützer, onderzoeksdirecteur VLIZ
 • Presentatie: Toelichting conclusies Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie & Expertisegids Marien Onderzoek
  • Hans Pirlet, departementshoofd Valorisatie en Innovatie
  • Thomas Verleye, senior Wetenschappelijk medewerker Beleidsinformatie
 • Presentatie: Marien onderzoek en innovatie als een hefboom voor de Blauwe Economie in Vlaanderen
  • Piet Opstaele, CEO De Blauwe Cluster
 • Presentatie: Het belang van marien onderzoek in Vlaanderen en België
  • Jan Mees, algemeen directeur VLIZ
 • Presentatie: Ocean Decade sessie: van kennis tot actie (Engels)
  • Juana Jimenez, international liaison officer VLIZ

 

Vrijdag 2 december 2022

 

Vrijdag 10 december 2021

 • Verslag
 • Informatieve bijlagen
 • Presentatie: Werkplan Onderzoek 2022
  • Michiel Vandegehuchte, Onderzoeksdirecteur, VLIZ
 • Presentatie: DORA & Open Science (English)
  • Heike Lust, Afdelingshoofd Bibliotheek, VLIZ
 • Presentatie: Open Science
  • Bart Dumolyn, Vlaamse Overheid, Departement EWI
 • Presentatie: Horizon Europe partnerships & Mission 'Restore our Ocean & Waters by 2030' (English)
  • Gert Verreet, Vlaamse Overheid, Departement EWI