Klimaat

Klimaat

KLIMAAT

Klimaat is een van de kernthema’s voor VLIZ. Het klimaat en de oceaan zijn erg met elkaar verweven: de oceaan stuurt wereldwijde klimaatsystemen aan die de planeet bewoonbaar maken voor mensen. De oceaan neemt elk jaar circa 30% van de uitgestoten CO2 op en heeft reeds 90% van de overtollige warmte opgevangen.

De klimaatopwarming zet de oceaan echter onder druk. Zo wordt de oceaan zuurder, warmer en bevat hij minder zuurstof.

Een van de voornaamste bedreigingen van een warmer wordend klimaat, is de steeds sneller stijgende zeespiegel. Volgens voorspellingen zou tegen het eind van deze eeuw, de zeespiegel in onze contreien met een meter kunnen stijgen.

Gezien de Belgische kustzone een drukbevolkte, economische belangrijke, maar vooral laaggelegen regio is, is het dus belangrijk ons te wapenen tegen deze dreiging.

Met haar klimaatonderzoek wil VLIZ de processen en interacties in een veranderende zee- en kustomgeving beter begrijpen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het onderzoeken van de biogeochemie van de oceaan en de mariene koolstofcyclus.

Projecten

Sustainable Marine Ecosystem Services

The SUMES project aims to develop a model to assess the impact of human-induced changes on the ecosystem, its structure (e.g. biodiversity) and function (e.g. food chains, biogeochemistry), its capacity to provide marine ecosystems goods and services

Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering

Dit SBO project beoogt het probleem van klimaatstabilistatie te verhelpen door de haalbaarheid van de innovatieve "verhoogde silicaat verwering (ESW)" als negatieve emissie techniek te onderzoeken binnen een geïntegreerd kustbeheer. Het doel is om

Lespakket klimaat

Het klimaat is hot. Niet alleen letterlijk, ook binnen PlaneetZee - de educatieve website van het VLIZ. De monster-lesmodule rond de klimaatproblematiek in de oceaan kreeg er een nieuw hoofdstukje bij over oceaanverzuring. Stroom snel door naar www.planeetzee.be voor meer achtergrondinformatie, proefjes en werkbundels!

Lees meer

Nieuws