IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Burchtse Weel: waterstanden en sediment: toestand 2018
Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Burchtse Weel: waterstanden en sediment: toestand 2018. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_026_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 + 2 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
Author keywords
  Burchtse Weel; TELEMAC-3D; aanslibbing

Project Top | Auteurs 
 • Volumes en waterstanden Burchtse Weel, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: De Vlaamse Waterweg; Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal (AZZ), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Burchtse Weel is een stukje getijdenatuur op linkeroever, aangetakt aan de Schelde via twee grote in- en uitlaat kokers. Dit gebied werd in 2011 voor het eerst opgesteld aan de getijden van de Schelde. Er volgde doorheen de jaren een zeer snelle aanslibbing van dit gebied. Begin 2019 werd de centrale geul in het gebied terug open gebaggerd om de gravitaire afvoer van het water van de achteraan aangesloten Laarbeek, naar de Schelde te blijven garanderen. Er wordt verwacht dat de vrijgemaakt ruimte in de centrale geul snel terug zal aanslibben. Dit rapport probeert een situatieschets te geven van het gebied in 2018, dus voor de baggerwerken. De debieten en waterstanden in Burchtse Weel worden besproken en er wordt kort geschetst hoe het gebied doorheen de jaren aangeslibd is.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs