IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overleg flexibel Storten: deelrapport 28. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde sinds 2000
Plancke, Y.; Goossens, M.; Mostaert, F. (2018). Overleg flexibel Storten: deelrapport 28. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde sinds 2000. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_28. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dredging
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Literature and desktop study
  Trends
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water; Zoet water

Project Top | Auteurs 
 • O&M Flexibel storten, meer

Auteurs  Top 
 • Plancke, Y., meer
 • Goossens, M.
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In het kader van het Overleg Flexibel Storten werd de bedenking geformuleerd of een prognose voor de te verwachte baggerinspanning voor het lopende jaar kon gemaakt worden op basis van meetgegevens gedurende 2 maanden. Om hierop een antwoord te kunnen geven, werd binnen dit rapport een analyse uitgevoerd van de maandelijkse baggerhoeveelheden voor alle baggerzones in de Westerschelde. Binnen deze analyse werd zowel gekeken naar de variatie in de jaarlijkse baggerhoeveelheden, als naar variatie in de maandelijkse baggerhoeveelheden binnen een jaar alsook de frequentie van baggercampagnes.
  Uit de analyse volgt dat er in de belangrijkste baggerzones gedurende 8 tot 12 van de 12 maanden onderhoudsbaggerwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, terwijl dit voor de overige baggerzones gedurende minder dan 3 à 6 van de 12 maanden is. Concluderend kan gesteld worden dat het maken van prognose naar het volledige jaar op basis van gegevens over 2 maanden niet betrouwbaar is. Een eerste prognose kan vanaf minstens 4 maanden, terwijl voor betrouwbare inschatting minstens 6 maanden nodig zijn.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs