IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Sedimenttransport in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Bepalen van het aandeel zandtransport uit metingen met de Delftse fles
Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2018). Sedimenttransport in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Bepalen van het aandeel zandtransport uit metingen met de Delftse fles. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_001_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 13 + 22 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  Literature and desktop study
  Measurement
  Sand transport
  Transport > Sediment transport
  Brak water
Author keywords
  Delftse fles

Project Top | Auteurs 
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer

Auteurs  Top 

Abstract
  In het kader van het project “Integraal plan Boven-Zeeschelde” worden door het Waterbouwkundig Laboratorium numerieke modellen opgemaakt en ingezet om diverse scenario’s te onderzoeken. Deze modellen simuleren ook het sedimenttransport, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen zand (niet-cohesief) en slib (cohesief) transport. Om deze modellen te kalibreren/valideren werden in 2014 een reeks extra sedimenttransport metingen uitgevoerd in de Zeeschelde. Deze metingen (met behulp van Delftse flessen) werden gerapporteerd als totaal sedimenttransport.
  Ter validatie van het zandtransport model rees de vraag om expliciet een inschatting te maken van het totaal zandtransport. Op basis van de beschikbare korrelgrootteverdelingen uit deze metingen, werd een inschatting gemaakt van het aandeel zandtransport in het totale sedimenttransport. Uit de analyse blijkt dat het aandeel van het zandtransport in de Zeeschelde zeer beperkt (< 5%) is ten opzichte van het totale transport. De patronen van het zand- en sedimenttransport zijn grotendeels gelijkaardig voor de meeste bemeten locaties, met hier en daar een afwijking.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs