IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer
Visser, K.P.; Peeters, P.; Vincke, L.; de Vos, L.; Haelterman, K.; Mostaert, F. (2015). Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer. Version 6.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 43 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulic structures > Dikes, shores and other flood defenses > Dike management and inspection
  In-situ measurements
  Inspection
  Literature and desktop study
  Measurement methods
Author keywords
  Dijkbeheer; Dijkmonitoring; Dijkdatabeheer; Toetsing

Auteurs  Top 
 • de Vos, L.
 • Haelterman, K.
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  De dijkbeheerder heeft een zorgplicht. Hij moet als het ware 'in control' zijn. Het opstellen van een meet- en monitoringsstrategie en een integraal databeheer vormen belangrijke onderdelen van professioneel dijkbeheer.
  Het rapport schetst kort de plaats van de meet- en monitoringsstrategie binnen het beheer van het dijkpatrimonium. Vervolgens wordt vanuit de (eerste) (terrein)ervaringen en dijktoetsingen in Vlaanderen een overzicht gegeven van minimaal benodigde gegevens voor sterkte analyse alsook van bewezen en beloftevolle meet- en monitoringstechnieken om de nodige gegevens te kunnen bemeten. Daarbij wordt tevens een voorstel gedaan voor technieken die op grote schaal kunnen worden ingezet voor cyclische inspectie ter ondersteuning van de visuele inspectie.

  Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt een duidelijke nood aan een integraal beheer van dijkdata. Een eenduidig dijkdatabeheer kan bijdragen aan het overzicht van beschikbare gegevens, een verbetering van de communicatie, en is nodig voor prioritering en automatisering. Een voorstel wordt gedaan voor het ontwikkelen van een overkoepelend dijkdatabeheer. Hierin spelen GIS-applicaties en het gebruik van webservices een sleutel rol.

  Ten slotte worden op basis van de (praktijk)ervaringen en gesprekken met de verschillende beheerders enkele acties voorgesteld die nodig zijn voor de (verdere) professionalisering van het dijkdatabeheer en de toepassing van meet- en monitoringstechnieken.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs