IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 6de trefdag
Visser, K.P.; Soens, T.; van Braak, R.; Kruyniers, V.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 6de trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Data management
  Dikes
  Hydraulic structures > Dikes, shores and other flood defenses > Dike management and inspection
  Inspection
  Literature and desktop study
  Maintenance
  Meetings
  Monitoring
Author keywords
  Dijkbeheer

Auteurs  Top 
 • Visser, K.P., meer
 • Soens, T., meer
 • van Braak, R.
 • Kruyniers, V.

Abstract
  Op 12 december 2013 vond de 6de Trefdag Dijkinspectie en -onderhoud Vlaanderen plaats in de infokeet van het Hedwige-Prosperproject. De dag werd verzorgd door de Werkgroep Dijken, bestaande uit het Waterbouwkundig Laboratorium, afdeling Geotechniek en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Deze dag is bedoeld voor dijkbeheerders, onderzoekers en andere betrokkenen binnen de Vlaamse Overheid.

  Tijdens deze dag werden een reeks lezingen gegeven over actuele onderwerpen met betrekking tot het (Vlaamse) dijkbeheer. Parallel lopend daaraan werd een inspectieoefening gehouden op de Scheldedijken van de Hedwigepolder (NL) en de Prosperpolder (BE). De volgende onderwerpen passeerden de revue: dijkbouw uit vervlogen tijden, dijkmonitoring in de 21e eeuw, dijkdatabeheer, bomen op dijken en het (lopend) geotechnisch onderzoek bij de aanleg van de Prosperpolder. Na de inspectieoefening werd tevens een terugkoppeling gedaan ten aanzien van de opgedane ervaringen. Tenslotte vond als de 'kruin op de dag' de lancering van de Dijkbeheergroep Vlaanderen plaats.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs