IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 1. Haven van Oostende
Gruwez, V.; Bolle, A.; Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 1. Haven van Oostende. versie 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 85 + 106 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hydrometeo climate of extreme storms
  Numerical modelling
  Numerical models
  Wave climate
  ANE, België, Haven van Oostende [Marine Regions]
  Marien/Kust
Author keywords
  Extreme wave climate; Extreem golfklimaat

Project Top | Auteurs 
 • Extreem golfklimaat kusthavens, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, meer


Auteurs  Top 
 • Gruwez, V.
 • Bolle, A., meer
 • Hassan, W., meer

Abstract
  Het ontwerp van structuren in een haven en overstromingsrisicoanalyses hebben hydrodynamische randvoorwaarden nodig langs alle structuren. Deze randvoorwaarden zijn gewenst tijdens een storm met terugkeerperiode 1000j en tijdens de superstormen die werden gedefinieerd voor de risicoanalyse. Het extreem golfklimaat wordt daarbij ontkoppeld naar golfindringing en lokale windgolven. Na een gedetailleerde vergelijking van de beschikbare golfindringingsmodellen zijn MILDwave (een lineair MSE-model) en Mike 21 BW (een nietlinear Boussinesq model) gekozen. Om de lokale golfgeneratie door de extreme wind te modelleren werd het spectraal model SWAN toegepast.

  Uit een validatie met het fysisch model blijken beide golfindringingsmodellen goede resultaten te geven wat betreft de golfindringingscoëfficiënt Kd. Daarbij wordt een ééncellige sponslaag gebruikt om de partiële reflectie te modelleren. Het Mike 21 BW model heeft een aantal numerieke maatregelen nodig om numerieke stabiliteit te verzekeren i.t.t. het MILDwave model. Een aantal gevoeligheidanalyses tonen aan dat de aannames die worden gemaakt bij het opstellen van de modellen aanvaardbaar zijn.

  Na een analyse van de geschiktheid van SWAN om lokale windgolven te simuleren, zijn alle extreme windsnelheden en –richtingen gemodelleerd. Een superpositie van de resultaten van de golfindringingsmodellen en het SWAN model wordt uitgevoerd. Op die manier wordt het totale extreme golfklimaat in de haven bekomen. Ten slotte wordt de inzetbaarheid onderzocht van de modellen voor simulaties met een normaal golfklimaat en resonantiestudies. Daarop volgen ook algemene richtlijnen die nuttig zijn voor de modelleringen in de andere Belgische kusthavens gebaseerd op de ervaring die werd opgedaan voor Oostende.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs