IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vergelijking van oud en nieuw FloodWatchsysteem: kwaliteitscontrole van de resultaten
Ronsyn, J.; Deschamps, M.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2009). Vergelijking van oud en nieuw FloodWatchsysteem: kwaliteitscontrole van de resultaten. Versie 2.0. WL Rapporten, 729_05a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. IV, 24 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Control > Quality control
  Models
  Prediction > Flood forecasting
  Water management > Forecasts
Author keywords
  FloodWatch

Auteurs  Top 
 • Ronsyn, J., meer
 • Deschamps, M., meer
 • Viaene, P.
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In 2007 werd een nieuwe versie van de FloodWatch-software in gebruik genomen. Het grootste verschil met de vorige versie is dat er nu gebruik gemaakt wordt van een centrale opslagplaats van de data op een server. In het vorige systeem had elke rekencomputer een lokale database waarin zowel invoer- en uitvoerdata alsook de modelbestanden opgeslagen zaten. Door nu gebruik te maken van een centrale opslag van deze data hoeven verschillende processen slechts eenmaal uitgevoerd te worden waar dit voordien voor elke pc apart moest gebeuren. Ondanks het feit dat er aan het effectieve rekenhart van de software weinig veranderd is, moest er zekerheid zijn dat de nieuwe versie minstens even goed presteert als de oude versie vooraleer de overschakeling kon gemaakt worden. Deze nota beschrijft de vergelijking van beide systemen over een periode waarin ze parallel naast elkaar dezelfde berekeningen uitgevoerd hebben, en dit voor een aantal Vlaamse debiet- en waterstandstations. Algemeen kan gesteld worden dat er meestal niet veel verschil is tussen de resultaten van de vorige en de nieuwe versie. Voor een aantal posten zijn er wel merkwaardigheden te noteren die verder onderzoek noodzakelijk maken. Grote verschillen in resultaten zullen naar alle waarschijnlijkheid aan verschillen in de modelbestanden of in extra of andere invoergegevens te wijten zijn en verdienen daarom een verdere analyse. Deze staan dan ook los van de vraag of de nieuwe versie van FloodWatch minstens even goed presteert als de vorige. De overschakeling naar het gebruik van de nieuwe FloodWatch-versie is verantwoord.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs