IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008
Holierhoek, M.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Van den boogaard, B.; Bovelander, R.W.; Latuhihin, M.J.; Visser, W.; Geijp, F.W. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp.
Deel van: Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad, meer

Beschikbaar in  Auteurs | Datasets 
Documenttype: Jaarlijks rapport

Auteurs  Top | Datasets 
 • Holierhoek, M.M., meer
 • van der Weijden, M.H., meer
 • Naber, A.
 • Van den boogaard, B.
 • Bovelander, R.W.
 • Latuhihin, M.J., meer
 • Visser, W.
 • Geijp, F.W.

Datasets (11)
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Macrofauna, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vissen, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas, meer
 • MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Afvoeren, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: actuele waterdata, meer
 • MWTL monitoring netwerk, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Datasets