IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Sediment en morfologisch beheer van estuaria
Peters, J.J. (2006). Sediment en morfologisch beheer van estuaria. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 92-99
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, meer
Ook verschenen in:
Govers, G.; De Cooman, W. (Ed.) (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout. 61-99 pp., meer

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
  Motion > Sediment movement
  River morphology
  Sediments
  Marien/Kust

Auteur  Top 
 • Peters, J.J., meer

Abstract
  Het sediment en zijn rol in de ontwikkeling van estuaria is vandaag wereldwijd een veel besproken onderwerp. Meer en meer wordt het al dan niet samengaan van economie en ecologie in estuaria een bron van verhitte discussies, zoals het geval met het Schelde-estuarium. Havens willen een ruimere vaargeul, bewoners willen vooral veiligheid en natuurbewegingen een meer gezonde natuur. Over de impact van een mogelijke verruiming van de vaargeul in dit Schelde-estuarium loopt er een studie waarin sediment en morfologie centraal staan. Opmerkelijk is dat onze kennis op gebied van sedimentbewegingen en morfologische ontwikkelingen, alsook van de relaties met de natuur algemeen als te beperkt wordt beschouwd om de effecten van menselijke ingrepen op de natuur met enige zekerheid te voorspellen. Men kan echter niet wachten tot voldoende kennis is opgebouwd om sediment en morfologie in estuaria te beheren, zeker omdat vroegere ingrepen reeds hebben gezorgd voor een afbouw van de natuurlijke waarden van estuaria. Het is daarom belangrijk te starten met een diagnostiek, steunend op informatie uit het verleden, die toelaat de relatieve rol van de verschillende ingrepen in te schatten, met aandacht voor de evoluties die te wijten zijn aan natuurlijke factoren zoals veranderingen in de zeespiegel peilen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur