IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Terneuzen
Hoekstein, M.S.J.; Boudewijn, T.J. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Terneuzen. Bureau Waardenburg Rapport, 04-114. Bureau Waardenburg: Culemborg. 40 pp.
Deel van: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  Natural populations
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Hoekstein, M.S.J., meer
 • Boudewijn, T.J., meer

Abstract
  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding dient toetsing van deze ingrepen plaats te vinden in de vorm van een zogenaamde natuurtoets in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor de natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels (o.a. steltlopers). Enerzijds betreft dit de functie van de oeverzone met dijk als hoogwatervluchtplaats en anderzijds de functie van het slik voor de dijk als foerageergebied. In deze rapportage worden de resultaten van de waarnemingen gerapporteerd. Op basis hiervan wordt aangegeven welk gebruik de vogels van het gebied maken en welk belang het gebied als foerageergebied heeft voor watervogels. Tevens vindt een vergelijking plaats van het gebruik van het onderhavige gebied als foerageergebied door watervogels met het verwachte gemiddelde gebruik van slikgebieden in het middendeel van de Westerschelde.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs