IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Uitwisselingsprocessen tussen Oost-Afrikaanse kustecosystemen

Engelstalige titel: Interlinkages between Eastern African coastal systems
Referentie nr.: P101/2932210234
Periode: 1993

Thesaurustermen: Hydrodynamica; Kustwateren; Mangroves; Nutriënten; Zeegras
Geografische termen: ISW, Kenia, Gazi Bay [Marine Regions]; ISW, Mozambique [Marine Regions]; ISW, Tanzania, Zanzibar [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer, coördinator

Abstract
Het project beoogt de opbouw van een wetenschappelijk basis voor verder ecologisch verantwoord beheer en ontginning van Oost-Afrikaanse kustecosystemen. De inschatting van volgende aspekten staat centraal: 1) zijn mangroveecosystemen een bron of "sink" van stikstof ?; 2) hoe verschilt de dynamiek van de N-cyclus (opname en afgave) tussen zeegrasvelden in aanwezigheid en afwezigheid van mangrovebossen; 3) hoe verlopen de getijdengebonden stromingspatronen in de mangrove lagune; 4) wat is de biodiversiteit in deze kustzone en hoe verloopt de populatie dynamiek van economisch belangrijke soorten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut