IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse Baaien Modellering Kustzone

Referentie nr.: WL 15_068
Periode: Juni 2015
Status: Gestart

Thesaurusterm: PRINC_FUND - 5114 - Departement Mobiliteit en Openbare werken
 Instituten | Publicaties 

Instituten (2)  Top | Publicaties 

Abstract
Een geïntegreerde modelinstrumentarium opmaken voor hydrodynamiek/sedimenten/morfologie waarmee state-of-the-art scenario-onderzoek kan verricht worden op concepten van infrastructuurwerken in de kustzone vanuit de objectieven van Vlaamse Baaien zijnde primair een robuuste kust in stand houden (kustveiligheid) en de toegankelijkheid naar de havens verbeteren.

Publicaties (7)  Top | Instituten 
  • Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota ‐ berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., meer
  • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G. K.; Quataert, E.; van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 2. Morfologische analyse scenario's Vlaamse Baaien. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XIII, 107 + 36 p. bijl. pp., meer
  • De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. bijl. pp., meer
  • De Maerschalck, B.; Renders, D.; Vanlede, J.; Gourgue, O.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Vlaamse Baaien: deelrapport 1. Hydrodynamische modellering scenario’s Oostkust. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VII, 41 + 26 p. bijl. pp., meer
  • Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 5. Progress report: Scenarios Vlaamse Baaien and model developments. Version 5.0. FHR reports, 15_068_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 45 + 25 p. appendices pp., meer
  • Kolokythas, G.; De Maerschalck, B.; Wang, L.; Fonias, S.; Breugem, A.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 12. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the 2D hydrodynamic model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_12. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 66 + 40 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/9, meer
  • Wang, L.; Kolokythas, G. K.; Fonias, S.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 13. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the wave propagation model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_13. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 12 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/20, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties