IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Een geïntegreerde benadering van de Zuidelijke Oceaan koolstofdynamiek

Engelstalige titel: Integrated approach to the assess Carbon dynamics in the Southern Ocean
Periode: Januari 1998 tot November 2000
Status: Afgelopen
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Chemie, meer, partner

Abstract
Hoofddoel van dit onderzoeksvoorstel is het inschatten van het belang der Zuidelijke Oceaan als bron of sink van CO2 op regionale of seizonale schaal. Er wordt een multidisciplinaire aanpak voorgesteld met een combinatie van terreinwerk, in-vitro experimentatie en modelisatie. De aanpak is gestructureerd als een netwerk dat vijf verschillende onderzoekteams samenbrengt. De aandacht zal gaan naar een beter inschatten der verschillende fysische en biogeochemische factoren die de koolstofbiomassa, productie, mineralistaie en export beïnvloeden. Zo zal de invloed van licht en nutrientconcentratie op de samenstelling van de fytoplanktongemeenschap, de dynamiek van de voedselketen en dus de koolstofexport, bestudeerd worden in gebieden met dominantie door diatomeeën, Phaecocystis en nanafytoplankton. De rol der aggregaten in de afvoer van koolstof naar de diepzee en de sedimenten, zal worden onderzocht met bijzondere aandacht voor de bacteriele mineralisatie en voor de genese en het lot van barietmineraal als tracer van de exportproductie. De vergaarde kennis zal worden geintegreerd in een 1D fysisch-mechanistisch biogeochemisch model dat de cycli van koolstof en andere biogene elementen (N, Si, Fe, Ba) in de waterkolom van de Zuidelijke Oceaan simuleert over een seizoenscyclus.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut