IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water

Referentie nr.: WL MOD 815_01
Periode: Februari 2007
Status: Gestart
 Instituten | Publicaties 

Instituten (3)  Top | Publicaties 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer, financier
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer, partner

Abstract
De Vlaamse overheden worden telkens weer geconfronteerd met vragen rond de toegankelijkheid van havens en waterwegen voor marginale schepen, dit zijn schepen waarvan de horizontale afmetingen of de diepgang die zeer groot zijn in verhouding tot hun vaaromgeving. Gelijktijdig neemt het aantal grote binnenschepen sterk toe, zodat de interferentie en interactie met de zeevaart een aandachtspunt is.

Ten behoeve van deze doelstellingen van het departement MOW voor de havens en scheepvaart heeft het Waterbouwkundig Laboratorium de opdracht om de veilige en vlotte scheepvaart naar de Vlaamse havens te bevorderen door

het wetenschappelijk onderbouwen van de criteria die gehanteerd worden voor het al dan niet toelaten van schepen op de trajecten naar de Vlaamse Havens;
het onderzoeken van het manoeuvreergedrag van deze schepen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de sleeptank;
de uitvoerbaarheid van de manoeuvres te testen in functie van stroming, wind, snelheid, sleepbootassistentie e.d. door manoeuvreersimulaties in samenwerking met de loodsen.
Naast het technisch op peil houden en verbeteren van deze onderzoeksinstrumenten en het uitwerken van procedures voor het bepalen van de risico’s en toelaatbaarheid van de marginale schepen, moet ook de kennis die verworven wordt met al deze projecten bewaard worden, toegankelijk gehouden worden, uitgebouwd worden en versterkt worden (leveraged) door binnenlandse en internationale contacten en uitwisseling.

Daarvoor is het nodig een kenniscentrum "varen in ondiep en beperkt water" ("manoeuvring in shallow and confined water") op te richten, aansluitend bij het Waterbouwkundig Laboratorium (Flanders Hydraulics Research).

Publicaties (3)  Top | Instituten 
  • Laforce, E. (2009). 25 jaar nautisch onderzoek: het nautisch onderzoek door de jaren heen en zijn belang [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 sheets pp., meer
  • Eloot, K. (2009). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": recht door zee, echt zo eenvoudig? [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 sheets pp., meer
  • Vantorre, M. (2009). Van 4 tot 400 m: het ene model is het andere niet ... [PRESENTATIE]. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 67 sheets pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties