IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Haven van Zeebrugge. Sterneneiland: nautische impact

Referentie nr.: WL MOD 741/3
Periode: April 2008 tot April 2008
Status: Afgelopen

Geografische term: ANE, België, Brugge, Haven van Zeebrugge [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang; Cel Kusthavens, meer, opdrachtgever
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder

Abstract
Het havenbestuur van Zeebrugge wenst de westelijke voorhaven, waar door landwinnings- en havenwerken met tijdelijke braakliggende terreinen zich nu talrijke vogels hebben gevestigd, verder uit te bouwen tot een container- en roro-platform. Gezien de haven ook één van de belangrijkste broedplaatsen in Vlaanderen is geworden van vogelsoorten zoals de Grote Stern en de Dwergstern, die tevens een hoge bescherming van de Europese Unie genieten, is het belangrijk een verantwoord evenwicht te vinden tussen economie en ecologie. Daarom kan de uitbouw van de haven vandaag enkel als de natuurwaarden in stand worden gehouden, conform de Europese vogelrichtlijn. In dit opzicht werd in 1997 een kunstmatig Sterneneiland aangelegd in de oostelijke voorhaven nabij de LNG-terminal, dat recent uitgebreid werd tot ongeveer 11 hectare, en waar vandaag reeds meer dan 3000 koppels Grote Sternen, ongeveer 1000 koppels Visdieven en ongeveer 60 koppels Dwergsternen broeden.

Om de verdere bouw van de infrastructuur in de westelijke haven mogelijk te maken wordt overwogen het Sterneneiland uit te breiden tot 22 hectare. Naast een morfologische benadering van deze uitbouw, die reeds werd uitgevoerd door het WL, is een nautische studie echter onontbeerlijk.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2008). Invloed van een ophoging van het sternenschiereiland op oevereffecten. WL Adviezen, 741/3. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie