IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Herman, Peter
ORCID
Persoonlijke homepage
ResearcherID
Leading scientist in benthic ecology with a large number of publications in international peer reviewed scientific journals. He has extended knowledge on hydrodynamics and different types of modelling. 
 • Delft University of Technology; Hydraulic Engineering, meer
 • Functie: Professor of Ecological Hydraulic Engineering
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Deltares; Unit Zee- en Kustsystemen (DELTARES-ZKS), meer
 
 • Radboud University Nijmegen; Faculty of Science, Mathematics and Computer Science; Ecology Department, meer
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Ocean Sciences (OCS), meer
 • Functie: Werkgroepleider
 • Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • Biophysical feedbacks between seagrasses and hydrodynamics in relation to grazing, water quality and spatial heterogeneity: consequences for sediment stability and seston trapping, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Dier-sediment relaties op getijdeplaten, meer
 • Eco-morphology of estuaries and tidal lagoons, meer
 • European Marine Observation and Data Network - Biology Lot, meer
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • Macrophytes in Estuarine Gradients, meer
 • Mahakam Seagrass systems under nutrient loads and grazing; Interactive effects and feedbacks, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Marine Propagation Along the Coasts of Europe, meer
 • Modelling key aspects of marine biodiversity, meer
 • Mogelijkheden en gevolgen van stikstof verwijdering van de Schelde rivier door voorkomende macrofyten, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Teledectectie van estuariene getijdeplaten voor het karteren en modelleren van benthische ecologie, meer
 • The role of native and/or invasive ecosystem engineers in explaining biodiversity, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer
 • Bodemdieren Molenplaat 1995, meer
 • Bodemdieren op de Molenplaat in het kader van ECOFLAT, meer
 • Data product numerical abundance of benthic macroinvertebrates in North Sea and Baltic Sea, meer
 • ECOFLAT PH: Molenplaat delta C13 experiment, meer
 • Effect of a small-scale hydrodynamic perturbation on the benthic macrofauna in the Western scheldt in 2002-2006, meer
 • Epibenthic fauna along the salinity gradient in the Westerschelde area in 1990, meer
 • Fytoplankton in de Oosterschelde voor, tijdens en na de stuwdam (1982-1990), meer
 • Gridded abundance map of the invasive Polychaete Marenzelleria in the Baltic Sea, meer
 • Gridded abundance map of the loggerhead sea turtle Caretta Caretta around the Azores, meer
 • Gridded abundance maps of chlorophyll a around the Dutch coast, meer
 • Gridded abundance maps of commercial fish species from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of diatoms and dinoflagellates from the North Atlantic and North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of marine birds around the Azores, meer
 • Gridded abundance maps of marine birds from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of marine mammals from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of microorganisms from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of phytoplankton diversity and toxicity around the French coast, meer
 • Gridded abundance maps of the benthic species from the North Sea, meer
 • Het belang van saliniteit en siliciumgehaltes voor de groei van een voorheen estuariene populatie van Zostera marina L. (Grevelingenmeer, Nederland), meer
 • Historische bedekking zeegras in Veerse meer en Grevelingen meer, meer
 • Kwaliteit van organisch materiaal in de sedimenten van de Noordzee, meer
 • Lab image tracking dataset on the distribution of mussels 2007 (NIOO-CEME), meer
 • Long term zooplankton time series analysis from Villefranche, Western Mediterranean, meer
 • LumiTech, meer
 • Neural network modelling of Baltic zooplankton abundances, meer
 • OOPS - Copepods: ICES Operational Oceanographic Products and Services - Gridded Copepod abundance data, meer
 • Physico-chemical and commercial shellfish species data to illustrate potential vulnerability to ocean acidification, meer
 • Phytoplankton community analysis in the Middle Adriatic, meer
 • Phytoplankton community analysis in the Northern Adriatic, meer
 • Probability maps for different benthos species in the North Sea, meer
 • Spatial distribution of meiobenthos in the Voordelta (October 1988), meer
 • Summary presence/absence maps of macro-endobenthos in the greater North Sea, based on nearly 100,000 samples from 65 assembled monitoring data sets., meer
 • Use of EMODNET Biology Data for invasive species policies. What can we learn?, meer
 • Vegetatie opnames schorvegetatie zuidwest Nederland, meer
 • Zeppelinfoto's van biofilms van diatomeeën aan de Kapellebank 2006, meer
 • Zeppelinfoto's van mosselbedden in de Menia straat nabij Bangor (NIOO-CEME), meer
 • Zeppelinfoto's van oesterbanken in de Oosterschelde 2005 (NIOO-CEME), meer
A1 publicaties (203) [show]
Peer reviewed publicaties (11) [show]
Boeken (8) [show]
Boekhoofdstukken (65) [show]
Thesissen (3) [show]
Abstracts (19) [show]
Rapporten (44) [show]
Overige publicaties (13) [show]
Thesis (co-)promotor (20) [show]