IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Courtens, Wouter
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
 • Contact op het instituut:
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 73
  1000 Brussel
  Tel.: +32-(0)2-525 02 23
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij, meer
 • Monitoren natuurwaarden in de voor- en achterhaven van Zeebrugge, meer
 • Strandingen van zeevogels langs de Vlaamse kust, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, meer
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex (Gis locations), meer
 • Crgulls: Observaties van gekleurringde meeuwen vanaf 1999 tot 2010, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: biometrie van kuikens, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: eigrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiestructuur, meer
 • Evolution of populations of coastal breeders in the Delta Area (Zeeland): Egg size, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland) : Breeding Success, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland): Biometry of chicks, meer
 • Linken van het pelagische voedelweb en de toppredatoren: observaties - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: bemonsteren van vogels en prooivissen - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: historische observaties - Westbanks, meer
 • Maaganalyse van kadavers zeevogels aan de Belgische Kust, meer
 • Onderzoek van vogels in Zeebrugge, meer
 • Tellingen van zee-eenden vanuit de lucht aan de Belgische kust en het BCP, meer
 • Verspreiding van zeevogels op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Voedingsecologie adulte Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen (jongen) in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
A1 publicaties (16) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (49) [show]
Abstracts (13) [show]
Rapporten (55) [show]
Overige publicaties (20) [show]
Thesis begeleider [show]