IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

em. prof. dr. ir. Berlamont, Jean
  KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica, meer
  Functie: Professor emeritus
 • Advanced Mixing Process Descriptions for 3D Sediment Transport Modelling in Estuarine Environments, meer
 • Application of high performance computing techniques for the modelling of marine ecosytems, meer
 • Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • Coastal evolution in the northern Adriatic Sea, meer
 • Detailed modeling of coastal currents, meer
 • Development and implementation of a mathematical model for the protection of tidal elevation an the Belgian part of the N.W. European Continental Shelf, meer
 • European platform for coastal research: coordination action, meer
 • G8 Coastal morphodynamics, meer
 • Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer
 • Maxwave - Extreme waves - Forecast and impact on marine structures, meer
 • NOWESP project in het kader van het Europees programma Zeewetenschappen, meer
 • Numerical modelling and experimental validation of wave interaction with impermeable sea dikes, meer
 • Onderzoek naar intelligente sturingstechnieken voor operationeel oppervl aktewaterbeheer, meer
 • Operational modelling of the Northwest European Continental Shelf, meer
 • Pre-operational Modelling in the seas of Europe, meer
 • Prediction of cohesive sediment transport and bed dynamics in estuaries and coastal zones with integrated numerical simulation models, meer
 • River flood analysis, combining 1D hydraulic modelling with 2D GIS information, meer
 • Sedimentation, erosion and resuspension of partly cohesive and partly non-cohesive sediments, in particular in insteady flow, meer
 • Sedimenttransport onder invloed van onregelmatige golven, meer
 • Statistische en fysische aspecten van extreme golven in kustgebieden, meer
 • Studie van de evolutie van de kust in het oostelijk gedeelte van de Po-vallei t.g.v. variaties van het zeeniveau, meer
 • The hydrodynamics of sediment transport. Fundamental aspects for a sustainable development of sandy coastal areas, meer
 • Tijdsafhankelijk erosiegedrag van natuurlijke sedimenten in rioleringen en rivieren, meer
 • Verkennend onderzoek ter bepaling van golfklimaat, meer
 • Wave database for the Flemish coast, meer
A1 publicaties (6) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boeken (4) [show]
Boekhoofdstukken (27) [show]
Thesis [show]
Abstracts (2) [show]
Rapporten (17) [show]
Overige publicaties (26) [show]
Thesis (co-)promotor (25) [show]
Thesis begeleider [show]