IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Bonne, Wendy
  European Commission; DG Research & Innovation; Marine Resources Unit, meer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)229-83 373
  E-mail:
Wendy Bonne
 • European Commission; European Commission Joint Research Center; Institute for Environment and Sustainability; Rural Water and Ecosystem Resources (RWER), meer
 • JPI Oceans (JPI Oceans), meer
 • Functie: Wetenschappelijk adviseur
  Periode: Vanaf 1st May 2013 tot 7th Jan 2017
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Periode: Vanaf 1st Sep 1998 tot 7th Jul 2003
 • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu, meer
 • Functie: Science-Policy Officer
 • European Marine Sand and Gravel Resources: Evaluation and Environmental Impact of Extraction, meer
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • Structurele en functionele biodiversiteit van copepodengemeenschappen op het Belgisch Continentaal Plat (Noordzee), meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • Bentho-pelagische koppeling in de Noordzee: Copepoda, meer
 • Copepoda from the Middelkerke bank (North Sea), meer
 • Copepoda op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Speek project Ugent data: copepoda op de Kwintebank, meer
A1 publicaties (9) [show]
Boek hoofdstukken (12) [show]
Thesis [show]
Abstracts (9) [show]
Rapporten (13) [show]
Overige publicatie [show]
Thesis (co-)promotor [show]