IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Dienst Marien Milieu (FOD-FAVV-AFSCA)

Overkoepelend instituut: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu (FOD-FAVV-AFSCA-FOD), meer

Thesaurustermen (5) : Administrative: State; Kustwachten; Mariene vervuiling; Milieubescherming; Olieverlies
Geografische term : ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Place Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-524 96 27
Fax: +32-(0)2-524 96 00
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Administratief

Abstract:
De cel ‘marien milieu’ maakt deel uit van de internationale afdeling van het DG Leefmilieu. Die kan rekenen op een groep dynamische en gemotiveerde experts. De coördinatie met de regio’s waarnaar we vroeger verwezen, verloopt vooral in de Stuurgroep ‘Noordzee en oceanen’ die is toegevoegd aan het Coördinatie-Comité Internationaal Milieubeleid (CCIM). Deze stuurgroep is de ideale plaats voor een open dialoog tussen de diensten van de federale en gewestelijke overheden over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de bescherming van het mariene milieu.

Enkele concrete voorbeelden. OSPAR heeft een lijst opgesteld van de gevaarlijkste stoffen waarvoor reductiemaatregelen absoluut noodzakelijk zijn. De bijdrage die België leverde voor deze lijst, kreeg vorm dankzij het overleg in de stuurgroep ‘Noordzee en oceanen’. De voorbereiding van concrete en gecoördineerde maatregelen voor een vermindering van de uitstoot in het milieu van een bepaalde stof, gebeurt eveneens in deze groep. De stuurgroep kan trouwens de betrokken industriële sectoren en andere geïnteresseerde organisaties om advies vragen of hun advies geven. Het spreekt vanzelf dat die vergaderingen vaak een zeer technisch karakter hebben.

Publicaties (12)  Top | Projecten 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Van Lancker, V.; van Dijk, T.A.G.P.; Birchenough, S.N.R.; De Witte, B.; Elliott, M.; Le Bot, S.; Reiss, H.; Stelzenmüller, V.; Van Gaever, S.; Balian, E.; Cox, D.; Hernandez, F.; Lacroix, G.; Lindeboom, H.J.; Reubens, J.; Soetaert, K. (2019). Interdisciplinary science to support North Sea marine management: lessons learned and future demands. Hydrobiologia 845(1): 1-11. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04109-9, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2022). Geïntegreerd maritiem beleid, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 261-276, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2022). Integrated maritime policy, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 253-267, meer
 • Verhalle, J.; Van de Velde, M. (Ed.) (2020). Er beweegt wat op zee: Het marien ruimtelijk plan 2020-2026. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 27 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2018). Geïntegreerd maritiem beleid, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 5-22, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2018). Integrated ocean policy, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 5-21, meer
 • Raeymaekers, G. (2014). Onder het oppervlak. Beschermde biodiversiteit op de Noordzee. Ruimte 6(22): 56-59, meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2013). Raakvlak marien onderzoek en beleid, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 286-323, meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2013). The marine science-policy interface, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 274-307, meer
 • DG Leefmilieu (2012). Een mariene strategie voor de Noordzee. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. ISBN 978-0-78772-13-2. 32 pp., meer
 • Raeymaekers, G. (2011). NATURA 2000 - Implications for sand extraction on the Belgian Continental Shelf, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 77--83, meer
 • Van Gaever, S. (2011). European marine strategy - space for sand extraction, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 85-90, meer

Projecten (22)  Top | Publicaties 
 • AIS: Amélioration des techniques et moyens de détection et d'observation des pollutions marines causées par les navires dans les espaces marins de la Belgique, meer
 • ASME: Airborne sensor system for the protection of the marine environnement, meer
 • BEQI: Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • Bescherming van de 'Vlakte van de Raan', meer
 • De Kustatlas online, Belgium, meer
 • EMS Implementatie 1211, meer
 • EUTROF: Macrobenthos monitoring van het Belgisch Continentaal Plat in het kader van de OSPAR eutroficatie beoordeling, meer
 • EVALTEC: Communicatie aan de relevante internationale organisaties betreffende de resultaten van de evaluatie van de methoden, bemonsteringstechnieken en analyse van de stalen getest door de Belgische autoriteiten in het kader van de strijd tegen illegale en accidentele lozingen van schepen in Belgische wateren, meer
 • FIRM: Federale Impactstudie Richtlijn Milieuschade, meer
 • Juridische studie betreffende de juridische omzetting van de pertinente elementen voor de federale autoriteiten binnen de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn "Europese Mariene Strategie, ter ondersteuning van de toezichtstechnieken in de Belgische zeegebieden, meer
 • KRW BENTH 2007: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW), meer
 • KRW BENTH 2008: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, meer
 • KRW BENTH 2009: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, meer
 • KRW FYTO 2007: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water: fytoplankton monitoring van de Belgische kust voor rekening van FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, meer
 • KRW FYTO 2009 A: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water en fytoplankton monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, meer
 • KRW FYTO 2009 B: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water fytoplankton monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, meer
 • Onderzoek federale bevoegdheden inzake implementatie richtlijn milieuschade, meer
 • Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water macrobenthos monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, meer
 • Panelen kust, meer
 • POLOPAC: Studie BMM in opdracht van DG Leefmilieu ter evaluatie en actualisatie van de nood in België aan een capaciteit van toezicht op en interventie tegen operationele en accidentele lozingen veroorzaakt door schepen in de Belgische zeegebieden, meer
 • SAMPLING: Evaluatie van technieken en middelen voor staalname en analyse van olie op zee, met het doel de efficiëntie van de strijd tegen mariene verontreiniging veroorzaakt door schepen in de Belgische mariene gebieden te versterken., meer
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten