IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. ir. Baeyens, Willy
ORCID
ResearcherID
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  Functie: Departementshoofd
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-629 36 02
  Fax: +32-0(2)-629 32 74
  E-mail:
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Analyse van het ecologisch belang van mangroven in het Kakinada-gebied, Andhra Pradesh, India, meer
 • Analysis of arsene and mercury derivatives, spore metals and persistent toxic organic compounds in fish and more specifically coming from estuaria, rivers and fresh water systems (ao breeding systems) and general reporting of results, meer
 • Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Bepaling van delta 13C en delta 15N op biologische materialen, als bijdrage tot de studie van de mariene voedselketen en de oceanische koolstof- en stikstofkringloop, meer
 • Biochemical cycling of mercury, meer
 • Biogeochemische cycli in open oceanen, kustzeeën en estuaria, meer
 • Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • Biogeochemische koolstof, stikstof en fosfor stromen in de Noordzee (CANOPY), meer
 • Cluster Eutrophication, meer
 • De analyse van kwikderivaten in vissen die voor lokale consumptie gevangen worden alsook het achterhalen van de oorzaak van hogere, toxische niveau's, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts, meer
 • Identification of systems having impact on bioaccumulation, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Koolstofexport en heterotrofe afbraak van planktondetritus in de oceaan., meer
 • Kwaliteitstoestand en stofstromen van de Noordzee. (Plan vr wet. ondersteuning v.e. beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling-Programma duurzaam beheer van de Noordzee), meer
 • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten, meer
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Productie, transport en bestemming van organisch materiaal en geassocieerde elementen in zeesystemen, meer
 • Project Zandwinningen "Biochemie", meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Sporeëlementen als tracers van biogeochemische processen in aquatische systemen, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Study of the biogeochemical behavior of pollutants (inorganic and organic) in sediments using passive diffusive samplers, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • Tracing and Integrated Modeling of Natural and Antropogenic Effects on Hydrosystems, meer
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • Zware metalen in sedimenten van de Schelde, meer
 • Analysis of metals in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer
 • Carbon and nitrogen fluxes in Gazi Creek (Kenya), meer
 • Particulate carbon, nitrogen and stable isotope determination of Suspended Particulate Matter (SPM) in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer
 • STARDUST Phase 1, meer
 • STARDUST Phase 2, meer
 • STARDUST Rupel test site, meer
A1 publicaties (123) [show]
Peer reviewed publicaties (12) [show]
Boeken (6) [show]
Boekhoofdstukken (54) [show]
Thesis [show]
Abstracts (15) [show]
Rapporten (31) [show]
Overige publicaties (8) [show]
Thesis (co-)promotor (10) [show]