IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MSc Coen, Leen
Thesaurustermen: Hydraulica; Hydrologie; Permanentie; Risico; Statistiek; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterbeleid; Waterkwaliteit; Waterkwantiteit
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer, meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), meer
 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
  Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium
 • Life - SPARC, meer
 • 1D-2D modellering Ijzer, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • Duurzaam beheer Durme, meer
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • GGG Bovenzanden: dimensionering in- en uitwateringssluizen, meer
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • LTV O&M Veiligheid, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • Opstellen astronomische voorspellingen, meer
 • Optimalisatie GOG Anderstadt afwaarts, meer
 • Optimalisatie overloopdijk GOG Bastenakkers, meer
 • Optimalisatie overloopdijk Wal-Zwijn, meer
 • Sigma cluster Bovendijle - optimalisatie, meer
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • Verbetering voorspellingssysteem HIC, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Vloedschaar Destelbergen, meer
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boek [show]
Rapporten (42) [show]
Overige publicaties (4) [show]