IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Hillewaert, Hans
ORCID
www.flickr.com/photos/bathyporeia/
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 32
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Thematic editor
  Onderzoeksdomein Visserij, meer
  Functie: Wetenschappelijk attaché - Milieumonitoring
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW), meer
 • Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriële analyses en visziekten, meer
 • North Sea Benthos Project, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • Ecologische studie onderwatersuppletie Belgische Kust, meer
 • ILVO epifauna en demersale visdata: epifauna en demersale vismonitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • ILVO macrofauna data: macrofauna monitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macrozoobenthos from the Belgian Continental Shelf, collected in 2000, meer
 • NSBP: North Sea Benthos Project, meer
A1 publicaties (6) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (5) [show]
Thesis [show]
Abstracts (15) [show]
Rapporten (45) [show]
Overige publicaties (10) [show]