IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MSc D'Haeseleer, Erika
ORCID
Thesaurustermen: Data management; Meetnetten; Waterbeheer; Waterkwantiteit
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Technisch specialist databeheer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • Baseline Zeeuwse Delta, meer
 • Controle dijkhoogtes Maas voor T10000, meer
 • Modernisering HIC meetnet, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Opstellen astronomische voorspellingen, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • Verbetering voorspellingssysteem HIC, meer
Thesis [show]
Rapporten (18) [show]
Overige publicatie [show]