IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Gebiedswerking Kust
www.kustbeheer.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CDK), meer
Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, meer

Engelse naam: Regional Cooperation Coast
Overkoepelend instituut: Provincie West-Vlaanderen, meer
Vorige naam: Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, meer

Thesaurustermen (6) : Administrative: Local; Administrative: Regional; Communicatie; Education: Environmental sensitizing; Kustgebied; Kustzonebeheer
Geografische term : ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
Adres:
Provinciaal Ankerpunt Kust
Zandvoordeschorredijkstraat 289A
8400 Oostende (Stene)
België

Tel.: +32-(0)59-27 07 20
E-mail:
 Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Andere

Deelinstituut  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Provincie West-Vlaanderen; Steunpunt NME Kust, meer

Abstract:
De provincie West-Vlaanderen heeft 5 streekhuizen: voor de Westhoek, Zuid-West-Vlaanderen, Midden-West-Vlaanderen, Brugge-Oostende en sinds 1 januari 2014 ook voor de kust. Hiermee wil men een ontmoetingsplaats zijn voor lokale overheden en streekpartners, om samen te werken aan een streekagenda voor de regio.

Met dit streekhuis, dat gehuisvest is in Oostende, versterkt de Provincie West-Vlaanderen haar werking aan de kust en kan ze een blijvende ondersteuning bieden aan onze kust. Vanuit haar bovenlokale missie kan het streekhuis maatwerk bieden. Zo wordt via een gebiedsgerichte samenwerking met de lokale besturen, samen een streekagenda uitgewerkt en worden strategische geïntegreerde projecten opgezet. Er wordt gewerkt rond actuele kustgebonden thema’s zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur- en milieueducatie, visserij, toerisme en duurzaamheid.

Om die doelstelling van geïntegreerd gebiedsgerichte werking te realiseren, wordt binnen het streekhuis vanuit verschillende invalshoeken binnen de provincie West-Vlaanderen samengewerkt.

De steekwerking situeert zich niet alleen op landzijde maar eveneens op zee - ook het onderdeel duurzame visserij (As 4 van het Europees visserijfonds) heeft namelijk haar vaste stek in het Streekhuis. Uiteraard is er ook aandacht voor kusttoerisme, waarvoor samengewerkt wordt met Westtoer, het autonoom provinciebedrijf voor toerisme. Verder vind je in de kustregio nog 3 provinciedomeinen met bezoekerscentra namelijk: het Zwin, De Nachtegaal en Raversyde. Voorts zijn er nauwe banden met RESOC Oostende (Regionaal Economisch Overleg Comité) en onze goede buren het Vlaams Instituut voor de Zee, UNESCO en de Marine Board.

Publicaties (57)  Top | Instituut | Projecten | Datasets 
  ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Derweduwen, J.; Maelfait, H.; Hostens, K. (2016). Jellyfish jelly press and jelly perception. J. Coast. Conserv. 20(2): 117-125. http://dx.doi.org/10.1007/s11852-016-0423-2, meer
 • Peer reviewed article Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2011). Moving towards an ecological management of the beaches. J. Coast. Res. SI 61: 81-86. http://dx.doi.org/10.2112/SI61-001.70, meer
 • Peer reviewed article Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2010). The Belgian Coastal Atlas: moving from the classic static atlas to an interactive data-driven atlas. J. Coast. Conserv. 14(1): 13-19. dx.doi.org/10.1007/s11852-009-0076-5, meer
 • Peer reviewed article Raeymaekers, J.A.M.; Huyse, T.; Maelfait, H.; Hellemans, B.; Volckaert, F.A.M. (2008). Community structure, population structure and topographical specialisation of Gyrodactylus (Monogenea) ectoparasites living on sympatric stickleback species. Folia Parasitol. 55(3): 187-196, meer
 • Devriese, L.I.; Catarino, A.I.; Moulaert, I.; Van den Auwelant, C.; Dhondt, C.A.L.; Meneses, C.; Rondelez, J.; Nitschke, T.; Everaert, G.; Roelofsen, F.; Fierens, N.; Decrop, B.; Koutrouveli, T.; van Welij, D.; Depypere, T.; Amara, R.; Doyen, P.; Depoorter, M.; Maelfait, H. (2023). TREASURE – Living Lab Nieuwpoort. Blueprint and Roadmap. 1.0. Flanders Marine Institute: Ostend. 40 pp. https://dx.doi.org/10.48470/67, meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Maelfait, H.; Tavernier, I.; De Smet, B.; Fockedey, N.; Theuninck, S.; Verbeke, P.; Bauwens, S. (Ed.) (2021). Zeekrant 2021: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Dauwe, S.; Verleye, T.; Devriese, L.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Pirlet, H.; Mees, J. (2020). KustINzicht2019 - Figures and analyses for the Flemish coastal zone, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 52, meer
 • Maelfait, H. (2020). Kustbarometer: Hoeveel jachtclubs en watersportclubs telt onze kust?, in: De Grote Rede 51. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 51: pp. 28, meer
 • Maelfait, H. (2020). Kustbarometer: Zorgen voor morgen?, in: De Grote Rede 52. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 52: pp. 25, meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Maelfait, H.; De Smet, B.; Tavernier, I. (Ed.) (2020). Zeekrant 2020: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp pp., meer
 • Dauwe, S.; Verleye, T.; Devriese, L.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Pirlet, H.; Mees, J. (2019). Het KustINzicht 2019 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920437-8-8. 193 pp., meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2019). Zeekrant 2019: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Devriese, L.; De Tender, C.; Maelfait, H.; Vandendriessche, S.; Everaert, G. (2018). Marien zwerfvuil: van droeve cijfers tot hoopvolle initiatieven, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 15-18, meer
 • Maelfait, H. (2018). Kustbarometer: Wonen aan zee, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 22, meer
 • Maelfait, H. (2018). Kustbarometer: Militair gebruik van de zee, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 21, meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2018). Zeekrant 2018: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Maelfait, H.; Westtoer (2017). Kustbarometer: Tweedeverblijvers aan de Kust, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 27, meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Maelfait, H. (2014). Judging jellyfish: factors influencing the perception on jellyfish and their blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 117, meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • Essex County Council (England); Province of North-Holland (Netherlands); Agency for Maritime and Coastal Services. Coastal Division (Belgium); Coordination Centre ICZM (Belgium); Odsherred (Denmark); Fife Coast and Countryside Trust (Scotland) (2013). SUSCOD: Integrated Concepts and Strategies Work Package 6. [S.n.]: [s.l.]. 45 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Geïntegreerd beheer van kustgebieden, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 261-270, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K;; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Integrated coastal zone management, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 251-260, meer
 • Van Loo, D.; Van der Craats, I.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2013). De Kust 2012: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 68 pp., meer
 • (2012). De kust kijkt verder: initiatieven als impuls voor duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 20 pp., meer
 • Belpaeme, K.; McMeel, O.; Vanagt, T.; Mees, J. (Ed.) (2012). Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 210 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, meer
 • Belpaeme, K.; Mees, J. (2012). Preface Organising Committee, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 7, meer
 • Depestel, N.; Maelfait, H. (2012). De Kustbarometer: Hoe presteren bedrijven aan de kust ten opzichte van het hinterland?, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 34, meer
 • Dwyer, N.; Kopke, K.; Berman, M.; Belpaeme, K.; O'Dea, L.; Haddad, T.; Wright, D.J. (2012). Report of International Coastal Atlas Network Workshop 5: Coastal Atlases as Engines for Coastal and Marine Spatial Planning, UNESCO IOC IODE Headquarters, Oostende, Belgium, 31 August - 2 September 2011. International Coastal Atlas Network: Portland. , meer
 • Maelfait, H. (2012). De kustbarometer: De indicator: kansarmoede aan zee in kaart gebracht, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 25, meer
 • Maelfait, H.; Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K. (Ed.) (2012). Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp., meer
 • Smith, N.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhooren, S.; Buchan, K.C. (Ed.) (2012). Waarom een oplossing op maat nodig is. Maritieme ruimtelijke ordening in België en Dorset: Kernboodschappen van het C-SCOPE Project. Coordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CP-DKB)/Dorset Coast Forum: Oostende/Dorset. 15 pp., meer
 • Van Loo, D.; Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2012). De Kust 2011: Het nieuws van de Kust in grote lijnen. De Kust kijkt verder 2012. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 79, 21 pp., meer
 • Vanhooren, S.; Belpaeme, K. (2012). The Coastal Atlas Flanders/Belgium: an interactive data-driven atlas, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 102, meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2011). 10 jaar Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: een kwestie van evenwicht. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 64 pp., meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2011). 10 jaar Duurzaam Kustbeheer, Oostende, België, 20 september 2011: referatenbundel van de studiedag. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 78 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Konings, P.; Vanhooren, S. (Ed.) (2011). De kustatlas Vlaanderen/België 2. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 111 pp., meer
 • Van Loo, D.; Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2011). De Kust 2010: Het nieuws van de Kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 63 pp., meer
 • Arcadis (2010). Basisanalyse voor de Baai van Heist en de zandbank in de zone Knokke-Heist west. Versie D en E. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 138 pp., meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2010). De kust kijkt verder: initiatieven als impuls voor duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 24 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Vanhooren, S.; Waterbouwkundig Laboratorium; Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust (2010). De zandbank voor Heist: een boeiend fenomeen [FOLDER]. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 1 folder pp., meer
 • Van Loo, D.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2010). De Kust 2009: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 61 pp., meer
 • Foré, F.; Belpaeme, K.; Debry, M.; Vanwing, T.; Dahdouh-Guebas, F. (2009). Analysis of social, cultural and educational conditions with respect to the setup of a sustainable ecotouristic project: A comparison between the mangroves of Tanbi Wetland Complex (The Gambia) and projects in Oostende and Knokke-Heist (Belgium), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 43-44, meer
 • Foré, F.; Belpaeme, K.; Debry, M.; Vanwing, T.; Dahdouh-Guebas, F. (2009). A comparison between the mangroves of Tanbi Wetland Complex (The Gambia) and projects in Oostende and Knokke-Heist (Belgium) with respect to the setup of a sustainable ecotouristic project : analysis of social, cultural and educational conditions, in: Dahdouh-Guebas, F. et al. Proceedings of the Symposium African Botany in Brussels. pp. 79, meer
 • Van Loo, D.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2009). De Kust 2008: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 61 pp., meer
 • Belpaeme, K. (2008). De kust kijkt verder: initiatieven als impuls voor duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 36 pp., meer
 • Maelfait, H. (2008). Samenvatting resultaten "Lenteprikkel op het strand" 22 maart 2008. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 23 pp., meer
 • (2007). "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke‐Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. , meer
 • Belpaeme, K. (2007). Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: activiteitenrapport 2004-2007. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 71 pp., meer
 • Breyne, P.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J. (2007). "West-Vlaanderen door de zee gedreven": Rede door Paul Breyne, Gouverneur van West-Vlaanderen uitgesproken in de provincieraad van 2 oktober 2007. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 77 pp., meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Maelfait, H. (2007). Samenvatting resultaten "Lenteprikkel op het strand" 31 maart 2007. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 27 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2007). Indicatoren als wegwijzers. Symposium presentation. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 18 slides pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2007). Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K; (Ed.) (2007). The Coastal Compass: indicators as guidelines for Integrated Coastal Zone Management. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 70 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Konings, P. (Ed.) (2004). The coastal atlas Flanders/Belgium. Coordination Center for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 99 maps pp., meer

Projecten (13)  Top | Instituut | Publicaties | Datasets 
 • 120 Km Kustkwaliteit, meer
 • AS-MADE: Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • BLAST: Bringing Land & Sea Together, meer
 • CC2150: Coastal Communities 2150, meer
 • Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast, meer
 • C-SCOPE: Combining sea and coastal planning in Europe, meer
 • De Kustatlas online, Belgium, meer
 • DEDUCE: Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal Zones, meer
 • SAIL: Integrated Coastal Zone Management, meer
 • SAIL: Schéma d' amenagement integré du littoral - Interreg II.c, meer
 • SUSCOD: Sustainable Coastal Development in Practise, meer
 • Vlaams Nederlandse Delta, meer

Datasets (3)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Kustbarometer: Duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische kust versie 2007, meer
 • Kustbarometer: Duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische kust versie 2012, meer
 • SAIL: Duurzaamheidsindicatoren voor de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets