IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde
http://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=34

Reference no: OL200000324
Acronym: MONAY
Period: July 2001 till June 2004
Status: Completed
 Institutes | Dataset 

Institutes (7)  Top | Dataset 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium Plantkunde, more
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more, partner
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more, sponsor
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more, partner
  • KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica, more, partner
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRScNB/KBIN), more, partner

Abstract
The former Institute for Nature Conservation was a partner in this project

Dataset  Top | Institutes 
  • Macrodat database 2 (Nov 2004), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Dataset