Uitnodiging voor Wetenschappelijke Klankbordgroep van VLIZ

Op vrijdag 1 december 2023 om 14u00 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ.  Mariene experten uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering bij te wonen. Dit is hét moment om geïnformeerd te worden over de activiteiten van VLIZ en de onderzoeksagenda voor 2024. Die namiddag komt het Compendium voor Kust en Zee ook de update voorstellen van het "Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie" en de "Expertisegids Marien Onderzoek". Afsluitend zal het UN Ocean Decade secretariaat een sessie verzorgen om deelnemers mee te nemen op het pad van kennis tot actie.

Inkom InnovOcean campus


De vergadering vindt plaats in de InnovOcean Campus (Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende).  Inschrijven is gratis maar verplicht, uiterlijk op vrijdag 24 november, via het online inschrijvingsformulier.

Meer informatie over het programma vindt u verder op de VLIZ-website.