IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologie Mesoschaal – gevoeligheid stortingen: deelrapport 8. Sedimentatie ter hoogte van drempels: gevoeligheidsanalyse stortingen
Plancke, Y.; Vos, G.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – gevoeligheid stortingen: deelrapport 8. Sedimentatie ter hoogte van drempels: gevoeligheidsanalyse stortingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Modelling
  Numerical modelling
  Numerical models
  Sensitivity analysis

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Ten behoeve van de toekomstige bagger- en stortstrategie is het van belang het gedrag van gestorte specie te kunnen inschatten. Numerieke modellen vormen hierin een belangrijke onderzoekstool, doch op het vlak van morfologie, hebben deze modellen nog steeds aanzienlijke beperking. In dit rapport is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de numerieke modellen voor het simuleren van de sedimentdynamica ter hoogte van stortzones. Hierbij werd de invloed bestudeerd van de stortintensiteit, secondary flow, de sedimenttransport formule en 2D versus 3D.
  Uit deze analyse blijkt dat de invloed van een 3D-model belangrijk is voor de onderzochte stortzones gelegen in de diepe delen van de hoofdgeul (SH51, SH41). De stortintensiteit bleek op de langere termijn weinig effect te hebben. De invloed van de sedimenttransportformule kon, omwille van een verschillende parameterinstelling, niet onderzocht worden.
  Het model vertoont echter ter hoogte van de stortzones in de diepe putten van de vaargeul een te grote stabiliteit ten opzichte van de realiteit. Wanneer dergelijke modellen ingezet worden om concrete beheersvragen te onderzoeken, is het cruciaal dat een validatie op bestaande meetgegevens gebeurt en dat de resultaten kritisch geïnterpreteerd worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs