IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de IJzer: factual data rapport
Vereecken, H.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2019). Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de IJzer: factual data rapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 18_107_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 12 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Dredging
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Morphology > Sediment balance
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  In-situ measurements
  Monitoring
  Properties > Physical properties > Turbidity

Project Top | Auteurs 
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer

Contactgegevens

Contact: De Vlaamse Waterweg; Afdeling Bovenschelde (ABS), meer


Auteurs  Top 
 • Vereecken, H., meer
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In oktober 2018 werden baggerwerken opgestart in de IJzer van Nieuwpoort tot en met de aansluiting met de Lovaart in Lo-Reninge. Verspreid over dit traject worden 10 deelzones onderscheiden waaruit in totaal 43.000 m³ zal gebaggerd worden. De specie wordt daarbij naar het spaarbekken in Nieuwpoort gebracht en daar teruggestort in overdieptes. De milieuvergunning stelde dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in de omgeving van de werken dient te worden opgevolgd, met turbiditeit en temperatuur metingen als indicator. Bij een relevante stijging hiervan buiten de werkzone van de plas, dienen staalnames te worden uitgevoerd. Aan het Hydrologisch Informatiecentrum van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL-HIC) werd gevraagd om te adviseren bij opzet van deze monitoring en de monitoring ook uit te voeren en te rapporteren.
  De meetwaarden van turbiditeit en temperatuur, evenals de andere opgemeten parameters (zuurstofgehalte en conductiviteit) opgemeten tijdens de stortwerkzaamheden op het spaarbekken te Nieuwpoort vertonen geen uitzonderlijke waarden die gelinkt kunnen worden aan een verstoring omwille van de werkzaamheden. De fluctuaties in de opgemeten waarden sluiten goed aan bij eerder gevoerd gelijkaardig onderzoek (Levy et al., 2010, 2012).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs