IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Hydrologisch jaarboek 2018: HIC meetstations
Cornet, E.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2019). Hydrologisch jaarboek 2018: HIC meetstations. versie 2.0. WL Rapporten, PA026_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 349 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  In-situ measurements
  Levels > Water levels
  Report literature > Annual reports
  Validation
  Water management > Monitoring-networks > Discharges
  Water management > Monitoring-networks > Water levels
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
  Water management > Water quantity > Water system knowledge
Author keywords
  HIC

Project Top | Auteurs 
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer

Auteurs  Top 
 • Cornet, E., meer
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Vereecken, H., meer

Abstract
  Het jaarboek monitoring HIC 2018 biedt een overzicht van de waterstanden en debieten die in 2018 geregistreerd werden in de HIC-stations buiten het tijgebied.
  2018 was zowel uitgesproken droog als warm, met een totale neerslagsom te Ukkel van 650,2 mm, een zeer abnormaal lage waarde tegenover de normale jaarsom van 852,4 mm. Terwijl februari abnormaal weinig neerslag kende, waren mei en juni uitzonderlijk droog.
  De gemeten debieten waren als gevolg van deze weersomstandigheden dan ook uitzonderlijk laag over een groot deel van 2018. Verwijzen we hierbij naar het WL rapport laagwaterseizoen 2018 (Boeckx L., 2019).
  In 43 van de 148 in dit jaarboek gepubliceerde stations wordt naast de waterstand ook het debiet gemeten. Deze parameter wordt in de meeste gevallen, meerbepaald op de gestuwde waterlopen, met akoestische debietmeters gemeten, waarvan 11 volgens de looptijdmethode werken en 23 van het dopplertype zijn. In 9 locaties, waar de afvoer vrij of ongestuwd is, met name op de IJzer, de Zenne, de Demer, de Maas en de Grote en de Kleine Nete, volgt het debiet uit een “QH”-verband. In 2 locaties (Dijle te Haacht en Nete te Duffel) wordt het debiet uit dat van andere locaties afgeleid.
  De terreindebieten zijn dus gebaseerd op de gemeten peilen en, in de gestuwde locaties, ook op de gemeten stroomsnelheden. Zij worden in de databank van het HIC gecorrigeerd met formules die zo nodig door middel van regelmatige ijkingen bijgesteld worden. Vooral bij hoogwater voert het terreinpersoneel ijkingen uit om de nauwkeurigheid van de (geëxtrapoleerde) ijkverbanden te kunnen verhogen.
  Van deze activiteit getuigt ook de speciale debietijkcampagne die in oktober 2018 gehouden werd op de Kempische kanalen in de debietstations van De Vlaamse Waterweg nv. Het betreft concreet de stations van Viersel, Grobbendonk, Geel-Stelen, Beringen, Gellik (Albertkanaal), Schoten, Dessel (Kanaal Dessel-Schoten), Mol (Kanaal Bocholt-Herentals), Mol-Sluis (Kanaal Dessel-Kwaadmechelen) en Neerharen (Kanaal Briegden- Neerharen). Deze waren in 2017 reeds van nieuwe meetinfrastructuur voorzien.
  Naast de telemetrie van de terreindata zijn deze ijkmetingen een cruciaal onderdeel in de hydrologische datawinning en -validatie. De kwaliteit van de binnenkomende terreindata is ook essentieel voor goede hydrologische voorspellingen door het HIC. Deze voorspellingen worden verwerkt in de dagelijkse hoogwaterberichten op de webpagina www.waterinfo.be.
  In alle stations met een debietmeter (looptijd of doppler) wordt gestreefd naar een zeer grote bedrijfszekerheid om uitval van de aangeboden debieten, zeker in crisissituaties, te voorkomen. Dankzij een tweede, onafhankelijke peilmeter, blijft een debietbepaling in deze stations mogelijk bij uitval van de ingebouwde peilmeter van de debietmeter. Zodoende wordt on-line altijd een betrouwbare debietwaarde aangeboden.
  Dit is maar één manier waarop het HIC zijn terreinkennis verrijkt. De inzet van het HIC-team en de ervaring met nieuwe meettechnieken resulteert onvermijdelijk in een toegenomen nauwkeurigheid van de aangeboden data. Op deze hydrometrische en hydrologische kennis wordt vaak beroep gedaan door vele ‘klanten’ die van nabij of van ver bij het watergebeuren betrokken zijn. Ook met buitenlandse collega’s wordt een levendige kennisuitwisseling gekoesterd.
  Tot slot verwijzen wij voor een overzicht van de monitoring binnen het getijgebied graag naar het onlangs verschenen MONEOS - jaarboek monitoring WL 2018 (Vandenbruwaene et al., 2019), eveneens verkrijgbaar op aanvraag en, zoals het WL rapport laagwaterseizoen 2018, digitaal raadpleegbaar op http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs