IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=129

Engelstalige titel: Shoreface nourishments as measure for coastal safety at the Belgian Coast
Periode: 2014 tot 2018
Status: Afgelopen
 Instituten | Datasets 

Instituten (2)  Top | Datasets 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  • Vlaamse overheid, meer, financier

Abstract
In het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (GKVP) werden per zwakke schakel in de kustverdediging verschillende alternatieven voor kustbescherming met elkaar vergeleken, en een optimale (combinatie van) maatregel(en) werd per gebied weerhouden. Op bepaalde locaties langsheen de kust zullen als gevolg hiervan in de komende jaren strand suppleties worden uitgevoerd. Deze dienen te worden onderhouden in geval van erosie, het geen te verwachten is, vandaar dat in de ontwerpen buffervolumes inbegrepen zijn. Bedoeling van dit project is het beoordeling van de bijdrage van onderwater suppleties tot onderhoudsbeperking en dus levensduurverlenging van strandsuppleties langs de Belgische kust zonder afbreuk te doen aan de kustveiligheid.
Het onderzoek wordt gemaakt door een vergelijken tussen gedrag en effecten van strand suppletie alleen een gecombineerd strand en vooroever suppletie naast elkaar aangelegd. Hiertoe zal een proefsuppletie in de zone Mariakerke uitgevoerd en bestudeerd worden door middel van numerieke modellen en meetgegevens die regelmatig tijdens de hele duur van het project op de suppletie en omgeving zullen verzameld worden. Meteo-mariene, hydrodynamische, sedimentologische en morfologische informatie zal tijdens duur (vijf jaar) van het project verzameld en geanalyseerd worden. Resultaten van deze analyse en van computer simulaties worden geïntegreerd voor het beoordelen van een aantal indicatoren doorwelke de bijdrage van de vooroeversuppletie op vlak van de verschillende te onderzoeken aspecten wordt geëvalueerd.

Datasets (6)  Top | Instituten 
  • Argusbeelden van het strand van Mariakerke, met een interval van 30 minuten, meer
  • Fysische parameters gemeten met behulp van frames, voor de kust van Mariakerke, meer
  • Fysische parameters gemeten tijdens 13uurs-monitoringscampage, voor de kust van Mariakerke, meer
  • Hydrodynamische parameters gemeten met behulp van frames, voor de kust van Mariakerke, meer
  • Intertidale golven en stromingen te Mariakerke, meer
  • Metingen uitgevoerd in het kader van het project: "Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming" (Mariakerke), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Datasets