IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

LTV O&M Natuurlijkheid

Overkoepelend project: Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring in het Schelde-estuarium, meer
Status: Gestart
 Projecten 

Deelprojecten (13)  Top 
  • Barrières voor trekvissen in het stroomgebied van de Schelde, meer
  • Baten van natuur, meer
  • Data acquisitie, meer
  • Draagkrachtmodel, meer
  • Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
  • Habitatvoorspelinstrumentarium, meer
  • Het effect van ingrepen op leefgebieden, meer
  • Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie, meer
  • Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
  • Onderzoek naar trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer
  • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
  • Relaties in het voedselweb, meer
  • Zandexport Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten