IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. ir. De Sutter, Renaat
  Witteveen+Bos, meer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
 • Functie: Senior Specialist - Business development manager
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Laboratorium voor Hydraulica, meer
 • Antea Belgium nv; Kantoor Gent, meer
 • Bulgaria: Evaluation of the impacts of land based activities in Bulgaria on the marine and coastal environment, ecosystems and biodiversity, meer
 • Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, meer
 • MER mariene aggregaat extractie, meer
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Bank zonder naam, meer
 • Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - case study: overstromingen, meer
A1 publicaties (2) [show]
Boeken (3) [show]
Boek hoofdstukken (13) [show]
Abstracts (6) [show]
Rapporten (14) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]