IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Wittoeck, Jan
Thesaurusterm: Macrobenthos
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 69
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Thematic editor
 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Functie: Wetenschappelijk medewerker
  Periode: Tot 2005
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer
 • Vanaf 2005
  Functie: Wetenschappelijk attaché - Milieumonitoring
  Periode: tot
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • North Sea Benthos Project, meer
 • Copepoda op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Ecologische studie onderwatersuppletie Belgische Kust, meer
 • Epibenthos and demersal fish monitoring data in function of wind energy development in the Belgian part of the North Sea, meer
 • ILVO epifauna en demersale visdata: epifauna en demersale vismonitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • ILVO macrofauna data: macrofauna monitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009, meer
 • NSBP: North Sea Benthos Project, meer
 • SBS BPNS: GEANS SBS pilot - 2019 DNA based soft bottom monitoring of macrobenthos in the framework of sand extraction at BPNS by ILVO, meer
A1 publicaties (8) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (4) [show]
Boekhoofdstukken (11) [show]
Thesis [show]
Abstracts (20) [show]
Rapporten (26) [show]
Overige publicaties (9) [show]
Thesis (co-)promotor (2) [show]