IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Heip, Carlo
ResearcherID
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Marine Microbiology and Biogeochemistry (MMB), meer
 • Functie: Algemeen Directeur
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
 • Functie: Departementshoofd
  Periode: Tot 2006
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Functie: Professor - Bioloog
 • A register of marine species in Europe to facilitate marine biodiversity research and management, meer
 • Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • BIOdiversity and ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses to megafauna, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • ELectronic conference on MARine Biodiversity in Europe, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in Europe, meer
 • Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria, meer
 • Ocean margin exchange I, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten, meer
 • Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands, meer
 • A summary of benthic studies in the sluice dock of Ostend during 1976-1981, meer
 • Abundance, density and biomass of Copepoda Harpacticoida on brown algae of the genus Cystoseira sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982, meer
 • Deep-sea meiobenthos at Calvi (Corsica) sampled in September 1982, meer
 • Epifauna community at Waarde and Saeftinghe (Westerschelde) in 1991, meer
 • Harpacticoid copepod community structure in the Western Scheldt and Ems-Dollard estuary in relation to pollution between 1976 and 1980, meer
 • Macro-and meiobenthos of a sublittoral sandbank in the Southern Bight of the North Sea (5 September 1978), meer
 • Nematode biodiversity data from the North Sea Benthos Survey, meer
 • NSBS: North Sea Benthos Survey, meer
 • Spatial distribution of meiobenthos in the Voordelta (October 1988), meer
 • Summary on benthic studies of the Southern Bight of the North Sea and its adjacent continental estuaries (Western Scheldt and Eems-Dollard) between 1976 and 1978, meer
A1 publicaties (126) [show]
Peer reviewed publicaties (40) [show]
Boeken (37) [show]
Boekhoofdstukken (98) [show]
Thesissen (3) [show]
Abstracts (18) [show]
Rapporten (73) [show]
Overige publicaties (41) [show]
Thesis (co-)promotor (25) [show]