IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. ir. Goethals, Peter
ResearcherID
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), meer
  Functie: Assistent
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 37 68
  Fax: +32-(0)9-264 41 99
  E-mail:
 
 • Koppeling en integratie van ecologische modellen in beslissingsondersteunende systemen voor het beheer van biologische gemeenschappen in rivieren, meer
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, meer
 • The importance of estuarine and coastal areas for the migration of fish and recovery of populations, meer
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen voor de optimalisatie van voorspellingsmodellen van macro-invertebraten in rivieren, meer
 • Alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, meer
 • Inventory of alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, meer
A1 publicaties (75) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boek [show]
Boek hoofdstukken (10) [show]
Thesis [show]
Abstracts (15) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (7) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (7) [show]