IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Dahdouh-Guebas, Farid
ORCID
Persoonlijke homepage
Persoonlijke homepage
ResearcherID
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), meer
 • Functie: Hoofddocent
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-629 34 22
  Fax: +32-(0)2-629 34 13
  E-mail:

  Link www.vub.ac.be/APNA/staff/FDG/, Instituut homepage
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Mangrove Management Group (MMG), meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département de Biologie des Organismes (DBO), meer
 • Functie: Chargé de cours
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-650 21 37
  Fax: +32-(0)2-650 21 25
  E-mail:

  Link www.ulb.ac.be/sciences/biocomplexity/
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département de Biologie des Organismes; Laboratoire d'Écologie des Systèmes et Gestion des Ressources (SERM), meer
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Taxonomic editor
Farid Dahdouh-Guebas
 • Dynamiek en regeneratiepotentieel van mangroven - horizontale vegetatiestructuur-analyse van juveniele en adulte individuen en onderzoek naar regeneratie-beperkende factoren, meer
 • Dynamiek in diversiteit, functionaliteit en stabiliteit van mangroven, benaderd vanuit een retrospectieve en actuele teledetectie-aanpak m.b.v. nieuwe patroonherkenningstechnieken, meer
 • Historische ecosysteemdynamiek langs tropische kusten onderzocht op basis van recente vegetatiestructuur, en exploratief onderzoek in Europese koloniale tekst-, beeld- en kaartarchieven (15e-20e eeuw)., meer
 • Kolonisatie van mangroven : onderzoek naar de sturende factoren in propaguleverspreiding en -vestiging., meer
 • Kwaliteit en bruikbaarheid voor onderzoek naar vegetatiedynamiek van zeer hoge resolutie-satellietfotografie (IKONOS) toegepast op mangrovegebieden: integratie van verschillende teledetectiegegevenstypes, meer
 • Kwaliteitskartering, data integratie en modellering van teledetectie, kartografische en terreingegevens van mangrovewouden gebruik makende van een 'stand-alone' geografisch informatiesysteem, meer
 • Mangrove fauna and flora: patterns of reproductive biology and dispersal mechanisms, meer
 • Monitoring en modellering van veranderingen in kust, vegetatie en biodiversiteit in natuurlijke en gerestaureerde mangrovewouden op fundamenteel en toegepast niveau, meer
 • Opvolging van structurele attributen van bomen en omringende vegetatie om statusen veranderingen in mangrovebossen en -assemblages te detecteren en te voorspellen, meer
 • Preliminary research into the regeneration of the mangroves at 'Parc National du Banc d'Arguin' and their limiting faunistic factors, meer
 • Vegetation structure and regeneration of the mangroves in the 'Parc National du Banc d'Arguin', Mauritanie, meer
 • Systematics and Biogeography of Mangroves, meer
 • The Mangrove Reference Database and Herbarium, meer
A1 publicaties (176) [show]
Peer reviewed publicaties (15) [show]
Boeken (6) [show]
Boekhoofdstukken (19) [show]
Thesissen (4) [show]
Abstracts (173) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (22) [show]
Thesis (co-)promotor (65) [show]
Thesis begeleider (2) [show]