IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Steyaert, Maaike
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
  Functie: Postdoc onderzoeker
 • A field manipulation experiment on four European beaches investigating the response of meiofauna communities to increased rainfall, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects, meer
 • Meiobenthos of intertidal and subtidal areas along the Belgian coast and the Westerschelde estuary, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Macrofauna in nabijheid van wrakken, meer
 • BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Meiofauna, meer
 • Meiobenthos at the stations 115, 702, 790 on the Belgian Continental Shelf, meer
 • PODOI: Nematode length/width measurements for two coastal stations in the Belgian Part of the North Sea., meer
 • RainBase - a field manipulation experiment on four European beaches, meer
 • Spatial heterogeneity of nematodes on an intertidal flat in the Westerschelde Estuary, meer
 • Study of epifauna and meiobenthos by means of cage experiments in a Ceriops tagal and Avicennia marina mangrove at Gazi Bay (Kenya) in August and September 1992, meer
 • Tidal migration of nematodes on an estuarine tidal flat in the Western Scheldt, meer
 • TROPHOS: Meiobenthos in stations 115bis in het Belgisch deel van de Noordzee, 1999, meer
 • Vertical distribution of meiofauna in the North Sea and the Westerschelde estuary in 1993 and 1994, meer
A1 publicaties (19) [show]
Boek hoofdstukken (18) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (12) [show]
Rapporten (5) [show]
Overige publicaties (2) [show]
Thesis begeleider [show]