Algemene Vergadering | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve of stemgerechtigde leden van het VLIZ, die via dit hoogste gezagsorgaan controle hebben op het beleid van de instelling. De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering en informatie over de bijeenkomsten en stemmingsprocedure kunnen worden teruggevonden in het VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur.

De huidige samenstelling van de Algemene Vergadering is als volgt:

 • De voorzitter is Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen
 • De tien stemgerechtigde leden gemandateerd door de Vlaamse overheid zijn:
 • De vijf stemgerechtigde leden gemandateerd door de provincie West-Vlaanderen zijn:
  • Claude Croes, provincieraadslid
  • Patrick De Klerck, provincieraadslid
  • Anthony Dumarey, provincieraadslid
  • Regis Debrulle, financieel beheerder provincie West-Vlaanderen
  • Jan Denys, directeur Maritiem Instituut van het Gemeenschapsonderwijs Mercator
 • Het lid gemandateerd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is:
  • Hans Willems, secretaris-generaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
 • De leden van het Bestuursorgaan van het VLIZ mogen de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen.