IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Verwacht: onzeker hoogwater op Schelde en Dender
Ronsyn, J. (2007). Verwacht: onzeker hoogwater op Schelde en Dender, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 24-28
In: (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. vzw Water: Boechout. 70 pp., more
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
  Accuracy
  Flood predictions
  Levels > Water levels
  Levels > Water levels > Sea level
  Methodology
  Models
  Rainfall
  Turnover
  Belgium, Dender R. [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Author  Top 

Abstract
  De voorspellingsmodellen geven meermaals per dag voorspellingen van waterstanden en debieten en dit tot 48 uur in de toekomst. Voor deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de huidige waterstanden en debieten, de neerslagvoorspellingen en het verwachte zeeniveau aan de Belgische kust en aan de Scheldemonding. Uiteraard bevatten de resultaten van de voorspellingen verschillende onnauwkeurigheden. De belangrijkste daarvan zijn terug te voeren tot de gebruikte invoergegevens en de kwaliteit van de modelberekeningen.

  Ter controle van de modelresultaten werd een procedure uitgewerkt die de voorspellingen vergelijkt met de geobserveerde waarden. Dit levert finaal percentielwaarden op die gebruikt worden om nauwkeurigheidsintervallen in de toekomst te bepalen. Deze techniek is zowel toepasbaar op voorspelde debieten als op waterstanden. De bekomen resultaten worden aangewend om de gebruiker een idee te verschaffen van de mogelijke variabiliteit of onzekerheid van de gepubliceerde modelvoorspellingen. Deze techniek werd toegepast voor de waterstanden op de Schelde en de debieten op de Dender.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author