IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Ecological monitoring coastal defense project Oostende (T0-situation)

Dutch title: Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (T0-situatie)
Reference no: 202.290 - KV.112.A.68
Period: December 2002 till March 2003
Status: Completed
 Institutes | Publication 

Institutes (3)  Top | Publication 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more, sponsor
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, sponsor

Abstract
Het doel van de opdracht is het opmeten en onderzoeken van de huidige situatie en leefomgeving van de biologische organismen van het bodemsediment vóór de kust van Oostende, waar later de geplande kustverdedigingswerken zullen worden uitgevoerd.

De opdracht omvat zowel het bestuderen van het macrobenthos als van de fysio-chemische eigenschappen van het bodemsediment. De harde substraten worden in het kader van deze opdracht niet opgemeten en onderzocht. Deze gegevens zijn reeds beschikbaar uit een ander onderzoek dat in opdracht van de aanbestedende overheid werd uitgevoerd.
Het onderzoek van het bodemsediment dient zodanig uitgevoerd te worden dat een later monitoringsprogramma na de kustverdedigingswerken hier perfect kan op aansluiten en de studie dient tevens als ondersteunend onderzoek voor het opstellen van het deel over fauna en flora dat in het nieuwe MER voor het kustverdedigingsproject Oostende wordt opgesteld. In het licht van deze funtie dient de contractant ook aanwezig te zijn op de overlegmomenten die in opdracht van de opdrachtgever worden gehouden in het kader van het opstellen van dit MER.

De opdracht omvat de volgende deeltaken:
- staalname van zeebodemmonsters;
- biologisch laboratoriumonderzoek van de monsters;
- fysico-chemisch laboratoriumonderzoek van de monsters;
- verwerking, analyse, interpretatie en rapportering van de analyseresultaten, inclusief de koppeling van de fysico-chemische gegevens aan de biologische;
- het verlenen van deskundige uitleg op de overlegmomenten voor het opstellen van het nieuwe MER i.v.m. de vermoedelijke impact van de kustverdedigingswerken op het ecosysteem, gebaseerd op eigen expertise en onderhavig onderzoek.

Leidende ambtenaar van opdrachtgevend bestuur: Peter De Wolf.

Publication  Top | Institutes 
  • Vanaverbeke, J.; Beuselinck, B.; Braeckman, U.; Van Colen, C.; De Troch, M.; Moens, T.; Rigeaux, A.; Schram, D.; van Gansbeke, D.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Ecologische Monitoring Kustverdedigingsproject Oostende (t0-situatie, fase 3). Aanvullende studie: Kwantificering en kwalificering van organisch materiaal in mariene sedimenten: hun onderlinge relaties en de relatie tot de korrelgrootteverdeling. Dossiernummer 205.240. MD & K: Oostende. 14 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication