Wetenschapsprijzen

VLIZ Scientific Awards  

Op jaarlijkse of driejaarlijkse basis wordt het werk van verdienstelijke jonge of ervaren mariene onderzoekers bekroond door het VLIZ. Hiermee wil het VLIZ hen aanmoedigen om in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen en in de Noordzee te bevorderen. 

North Sea Award 

Het VLIZ reikt jaarlijks op de VLIZ Marine Science Day een prijs uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur of het functioneren van de Noordzee, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. 

Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement. Het registratieformulier komt online zodra inschrijvingen open zijn.

Laureaten

Ilias Semmouri, de winnaar van de North Sea Award samen met Colin Jansen en Jan Mees

Master Thesis Award 

Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken aan een Vlaamse universiteit, of van afstudeerwerken van Vlaamse studenten aan een niet-Vlaamse onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. Eén van beide prijzen is voorbehouden aan een klimaatgerichte thesis. 

Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement. Het registratieformulier komt online zodra inschrijvingen open zijn.

Laureaten

Winnaar van de Master Thesis Award 2022
Winnaar van de VLIZ Master Thesis Award 2022

Bachelor Thesis Award 

Jaarlijks kent het VLIZ een prijs toe ter bekroning van een professionele bachelorproef aan een Vlaamse hogeschool (bacheloropleiding), of van een professionele bachelorproef van een Vlaamse student aan een (inter)nationale onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. 

Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement. Het registratieformulier komt online zodra inschrijvingen open zijn.

Laureaten

Winnaar van de Bachelor Thesis Award 2022

Prijs Dr. Edouard Delcroix 

HYDRO vzw en het Vlaams Instituut voor de Zee organiseren de internationale wetenschappelijke Prijs Dr. Edouard Delcroix ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van de oceaan en de menselijke gezondheid. De Prijs Dr. Edouard Delcroix is een driejaarlijkse internationale wetenschappelijke prijs ter waarde van 40.000 EUR die wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksgroep ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van de oceaan en de menselijke gezondheid. De prijs werd opgericht ter ere van Dr. Edouard Delcroix (1891-1973), Belgisch orthopedisch chirurg en pionier in de thalassotherapie. De prijs wordt in het najaar van 2022 opnieuw uitgeschreven. De Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix, ter waarde van 2.500 EUR, wordt vanaf 2020 jaarlijks uitgereikt aan een jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat. 

Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement. Het registratieformulier komt online zodra inschrijvingen open zijn.

Laureaten