Marine Observation Centre | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marine Observation Centre

Binnen het Marine Observation Centre (MOC) bouwt VLIZ verder op de activiteiten die werden opgestart binnen het LifeWatch ESFRI-project. Het MOC voert essentiële en langdurige multidisciplinaire observaties uit in het mariene milieu, om het inzicht te verbeteren in de dynamiek en verandering van mariene en kustecosystemen. Dit gebeurt door het uitbouwen, inzetten en optimaliseren van kosteneffectieve, innovatieve en geïntegreerde observatiesystemen. Deze bestaan uit een netwerk van bio-sensoren op zee en in het kustgebied, in combinatie met maandelijkse en seizoenale multi-disciplinaire meetcampagnes met de RV Simon Stevin op het Belgisch deel van de Noordzee.

Aanbod:

  • uitvoeren van ad hoc observaties en genereren van hoogwaardige lange-termijngegevensreeksen, gebruik makend van innovatieve, geavanceerde geautomatiseerde technieken (biotelemetrie, gps-lokalisatie, beeldgebaseerde en akoestische opnames, genetische profilering, etc.) om biodiversiteitsgerelateerde metingen te verrichten, zo mogelijk in real time;
  • coördinatie van een maandelijkse multi-disciplinaire monitoringsvaartocht in het Belgisch deel van de Noordzee;
  • ontwikkelen en verfijnen van slimme meetmethoden, gebruik makend van onder meer artificiële intelligentie en machine learning;
  • bijdragen aan het versterken van de capaciteit van Europa op het gebied van biologische oceaanobservaties en deelnemen aan lokale, Europese of mondiale projecten en netwerken, met een focus op mariene observaties en observatiesystemen;
  • valoriseren van lange-termijndatareeksen van hoge kwaliteit, die bijdragen aan onderzoek op het gebied van onder meer plankton-ecologie, echolocatie en geluid in zee, biotelemetrie en visbewegingen.

Stafmedewerkers:

Afdelingshoofd en contact: Klaas Deneudt

Medewerkers