Onderzoekers | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Onderzoekers

Het VLIZ fungeert als aanspreekpunt op het gebied van de zeewetenschappen. Dit houdt onder meer in dat het VLIZ het zeewetenschappelijk landschap – inclusief de onderzoekers en het gespecialiseerd personeel – in Vlaanderen en België blijvend in kaart brengt om de beschikbare expertise, zowel in het binnen- als buitenland, actief te kunnen promoten (missie VLIZ).

Het VLIZ tracht om de mariene onderzoekers en het gespecialiseerd personeel (technische en administratieve medewerkers) verbonden aan de mariene onderzoeksgroepen van universiteiten of wetenschappelijke instellingen zo goed mogelijk bij te houden en te ontsluiten. In het kader van het Compendium voor Kust en Zee wordt de onderzoekscapaciteit van de mariene onderzoeksgroepen op een systematische en repliceerbare wijze geïnventariseerd.

De personen verbonden aan de mariene onderzoeksgroepen worden enerzijds opgelijst op de pagina van de desbetreffende onderzoeksgroepen. Daarnaast kan via het geïntegreerd marien informatiesysteem gezocht worden naar een specifieke persoon geaffilieerd aan een mariene onderzoeksgroep of een andere dienst of organisatie met een mariene, kustgebonden of estuariene expertise.

Het VLIZ biedt eveneens een overzicht van belangrijke en markante historische figuren uit de Belgische zeewetenschappen uit de 18de, 19de en vroeg-20ste eeuw (overzichtsartikel), inclusief het marien onderzoek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op dit moment is op de website Wetenschatten reeds een curriculum vitae of korte levensloop van de volgende historische zeewetenschappers beschikbaar: